Môžete nám darovať 2% dane, ktoré využíjeme na:


1. exkurzie pedagógov, 

2. vzdelávacie akcie a 

3. realizáciu zaujímavých stretnutí s pedagógmi.

Sme zapísaní v registri určených právnických osôb ako prijímatelia 2% z dane.


Názov: Vzdelávanie21


adresa: Bučinová 18, 821 07

Náš účet: Tatrabanka SK30 1100 0000 0029 4202 1410


IČO: 50148460
Ďakujeme a tešíme sa na spoločné akcie.