O NÁS

KTO SME A ČÍM SA ZAOBERÁME

Vzdelávanie21 je občianske združenie 

Našim hlavným cieľom je odovzdať školám, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom naše dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania žiakov a dospelých,
a viesť ich k vybudovaniu úspešnej organizácie.

Preto realizujeme vzdelávacie akcie, semináre a školenia pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov;
Žiakom a študentom predstavujeme inovatívne spôsoby učenia prostredníctvom organizácie letných škôl, táborov a športových dní;
Pripravujeme metodické materiály, brožúry a učebnice;
A pre verejnosť organizujeme semináre a iné akcie.