PEDAGOGIKA PRE 1. ROČNÍK DPŠ

MATERIÁLY K ŠTÚDIU


Úloha na
29.10. 2021:


prečítať:

1.  školský zákon č.245/2008
2. zákon o pedagogických zamestnancoch č. 138/2019


Pre prihlásenie sa kliknite na obrázok

ZÁKLADNÉ PEDAGOGICKÉ POJMY.pptx2.pdf
Pedagogická komunikácia.pdf
Pedagogická diagnostika .pdf
dotaznik_ucebne_styly_VARK.pdf
ucebne_styly_dotaznik (2)_Gardner.doc
Úlohy Pedagogika 1.ročník zimný semester.docx
vypracovanie úloh.docx
Dotaznik- role v time5.3.pdf
Koncepcie vzdelávania 26.2.pdf
Koncepcie vzdelávania_úvod5.3.ppt
Teoretické modely a koncepcie vzdelávania .pdf
Supne vzdelávania ISCED.pdf
Vzdelanie, vzdelávanie - funkcie.pdf
Výchova_.pdf
Pokyny ku skúške.pdf
Tézy na záverečnú skúšku.pdf
otázky na skúšku.pdf