VO24037012

Príprava materiálov, redigovanie, redakčné práce, DTP, tlač a distribúciaVO76925574

Prenájom školiacich priestorov pre 20 frekventantov bez využitia technického zariadenia

VO12017049

Školiaci materiál a potreby