Vlastivedný klub – klub učiteľov vlastivedy

V Kežmarku 19. októbra 2018 na stretnutí sme spolu s učiteľmi založili Klub učiteľov vlastivedy. Keďže o členstvo v klube prejavili záujem aj nepedagógovia, rozšírili sme pôvodný názov na Vlastivedný klub – klub učiteľov vlastivedy.

Cieľom klubu je sieťovanie učiteľov vlastivedy, ale aj geografie, dejepisu a iných vyučovacích predmetov. Na Slovensku je tak veľa krásnych miest, ktoré by bolo možné využiť vo vyučovaní, len niekedy o nich nevieme. Ale určite o nich vedia domáci, tí, ktorí v danej oblasti žijú.

Učebnica Vlastiveda pre 4. ročník od vydavateľstva Patria1, je spracovaná ako súbor expedícii po Slovensku. Keďže všetky expedície za krásami na Slovensku nebolo možné vtesnať do učebnice, vo vlastivednom klube budú uverejnené a každý, kto chce, si ich môže stiahnuť.

Budeme veľmi radi, ak aj učitelia alebo naši fanúšikovia budú zasielať informácie o krásnych miestach, ktoré sa dajú navštíviť. A my ich uverejníme na našej webovej stránke. Veríme, že ich učitelia pri svojom vyučovaní, výlete alebo exkurzii využijú.

Našou snahou je stretávať sa, spoznávať nové zaujímavosti, vymeniť si skúsenosti, získavať nové odborné poznatky o zaujímavostiach Slovenska, ale aj didaktické poznatky o tom ako tieto informácie využiť vo vyučovaní.


Expedície:

Expedícia za skalickým trdelníkom.pdf