ROZVOJ SEKTOROVÝCH ZRUČNOSTÍ

INFORMAČNÉ A METODICKÉ MATERIÁLY

1. etapa prípravy projektu Rozvoj sektorových zručností .pdf