AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME

ŠKOLENIA SEMINÁRE AKCIE

Ciele seminára

  • Oboznámiť PZ a OZ s informáciami o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonovPrehĺbiť, zdokonaliť a rozšíriť profesijné kompetencie PZ a OZ
  • Definovať pojem "portfólio pedagogického a odborného zamestnanca"
  • Identifikovať potenciálne prvky porfólia, ako vhodné doklady a dôkazy napĺňania konkrétnych kompetencií
  • Definovať možnosti praktického využitia portfólia vo väzbe na profesijný štandard PZ a OZ pri postupe do vyššieho kariérneho stupňa
  • Oboznámiť PZ a OZ o zmenách v oblasti atestačného procesu a o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji
  • Vybrať a vytvoriť dokumenty potvrdzujúce napĺňanie profesijného štandardu a odbornej kvality PZ a OZ