Seminár pre pedagogických a odborných zamestnancov (učiteľov ZŠ, ŠZŠ a ŠMŠ, vychovávateľov a špeciálnych pedagógov)

ODBORNÁ POMOC PRI TVORBE ATESTAČNEJ PRÁCE              

21. – 23. 9. 2018, Hotel Hviezda Dudince


METODICKÝ DEŇ spojený s výstavou

100 ROKOV OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

ČESKO-SLOVENSKÁ/SLOVENSKO-ČESKÁ VÝSTAVA

10.5.2018 o 13.00, Bratislavský hrad

organizované v spolupráci s Historickým múzeom SNM v Bratislave

 

Kurz Napíšeme spolu atestačnú prácu

4.- 6. máj 2018 v Hoteli Hviezda Dudince


Prírodovedné bádanie v Národnom parku Donau Auen

11. a 18. 4. 2018


METODICKÝ DEŇ PRE PEDAGÓGOV

100 ROKOV OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
30.11.2017, Bratislavský hrad


SEMINÁR

NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A EURÓPSKE NARIADENIE GDPR

28.11. 2017


ODBORNÁ POMOC PRI TVORBE ATESTAČNEJ PRÁCE 

24.-26. 11. 2017, Hotel Eminent, Zlaté Moravce


ODBORNÁ POMOC PRI TVORBE ATESTAČNEJ PRÁCE

Seminár pre pedagogických zamestnancov (vychovávateľov a špeciálnych pedagógov) a odborných zamestnancov s názvom

20. - 22. október 2017, Hotel Eminent, Zlaté Moravce