Štátny pedagogický ústav z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR v uplynulom roku odštartoval prípravu zmien v kurikule základného vzdelávania. Zmeny v obsahu a formách základného vzdelávania sú odpoveďou na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť a na ktoré musí reagovať aj náš vzdelávací systém. Cieľom zmien je prispôsobenie cieľov, obsahu a foriem vzdelávania potrebám súčasnej spoločnosti a súčasnej generácie detí, zabezpečenie princípu rovnosti a prístupnosti vzdelávania všetkým žiakom na Slovensku a tvorba podmienok pre základné školy, aby  mohli poskytovať kvalitné a moderné vzdelávanie.  

Pozývame Vás na verejnú prezentáciu východiskových dokumentov, ktoré predstavujú zámery a ciele pripravovaných zmien: Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania a Východiská zmien vo vzdelávacích oblastiachNa ich príprave sa podieľalo takmer 300 odborníkov a odborníčok z pedagogickej praxe, akademického a mimovládneho prostredia.

Na verejnú prezentáciu je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý nájdete nižšie na tejto stránke. Prihlásení účastníci dostanú pred konaním prezentácie link na verejnú prezentáciu. Prihlasovanie na jednotlivé verejné prezentácie je možné do 10:00 predchádzajúceho dňa.

Prihlasovací formulár


(mail, na ktorý Vám zašleme link na prezentáciu)
Informácie ako spracovávame Vaše osobné údaje nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

Celý harmonogram verejných konzultácií

 

Jazyk a komunikácia – SJL a ďalšie vyučovacie jazyky

7.2.2022 (14:00 – 16:00 hod.)

Jazyk a komunikácia – CJ

25.1.2022 (14:00 – 16:00 hod.)

Matematika a informatika – Matematika

31.1.2022 (14:00 – 16:00 hod.)

Matematika a informatika – Informatika

1.2.2022 (14:00 – 16:00 hod.)

Človek a príroda

28.1.2022 (14:00 – 16:00 hod.)

Človek a svet práce

2.2.2022 (14:00 – 16:00 hod.)

Človek a spoločnosť

24.1..2022 (14:00 – 16:00 hod.)

Zdravie a pohyb

26.1.2022 (14:00 – 16:00 hod.)

Umenie a kultúra (VUV a HUV)

21.1.2022 (14:00 – 16:00 hod.)