Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8
831 03 Bratislava
Tel: +421 2 49 276 111