Členovia ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie
Matematika a práca s informáciami - Matematika

Postupne sem budeme pridávať dôležité informácie z práce tejto komisie.

PaedDr. Monika Reiterová, PhD.
ZŠ s MŠ Riazanská
Bratislava
RNDr. Mária Kredátusová, PhD.

Gymnázium Jána Adama Raymana
Prešov

PaedDr. Monika Gregušová

Metodicko-pedagogické centrum
Žilina

Ing. František Bobenič

Sociálna poisťovňa Žilina

Doc. RNDr. Peter Bero, PhD.
LiberaTerra, s.r.o.
PaedDr. Veronika Palková, PhD.
Súkromná základná škola DSA, Prešov
PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD.
ŠPÚ
Mgr. Tatiana Košinárová

NÚCEM

PaedDr. Lucia Ficová, PhD.
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
RNDr. Marta Balgová
NÚCEM
RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

doc. RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

Prírodovedecká fakulta
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Ing. Beáta Ľubová, PhD.
ZŠ s MŠ Rabčice
PaedDr. Jarmila Janisková
Základná škola Nové Mesto nad Váhom
RNDr. Jozef Škorupa
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši
prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Michaela Ďurčeková, Ing. PhD.
Štátna inštitút odborného vzdelávania
Andrej Bederka
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej Republiky
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Mgr. Ingrid Jančiarová
Základná škola, Pri kríži 11, Bratislava
Tibor Marcinek, PhD.

Central Michigan University

Mgr. Renáta Alaksová
Štátna školská inšpekcia
RNDr. Mgr. Ján Mazák, PhD.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Členovia ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie
Matematika a práca s informáciami - Informatika

RNDr. Mária Spišáková, PhD.
Gymnázium Pavla Horova
Michalovce
RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského

doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Škola umeleckého priemyslu Košice
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Ing. Jana Jacková, PhD.

Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku

Mgr. Zuzana Molčanová
Microsoft
Ing. Jana Mrázová

Stredná odborná škola technická
Tlmače

Ing. Drahoslav Knapík

Metodicko-pedagogické centrum
Prešov

Mgr. Ján Horváth
Informatika 2.0 o. z.
Angelika Fogášová, MA
Mário Lelovský
Republiková únia zamestnávateľov
Mgr. Martin Šechný
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Bc. Marek Mansell
SPy
(platforma Učíme s Hardvérom)
PaedDr. Mária Geschwandtnerová
Štátna školská inšpekcia