AKTUÁLNE RIEŠENÉ GRANTY

Objavujme Bratislavu

Projekt podporený Grantovým programom Ars Bratislavensis


Mária Terézia

Projekt podporený Grantovým programom Ars Bratislavensis

Cieľom projektu je  vytvorenie portfólia metodických materiálov k osobnosti Márie Terézie, využiteľných pri práci s pedagógmi, žiakmi a rodičmi. Na projekte spolupracujeme s Historickým múzeom SNM.