2 % z dane 

Môžete nám darovať 2% dane, ktoré môžeme použiť pri exkurziách pedagógov, na vzdelávacie akcie  a realizáciu zaujímavých stretnutí s pedagógmi. 
Sme zapísaní v registri určených právnických osôb  ako prijímatelia 2% z dane.
Náš účet: Tatrabanka SK30 1100 0000 0029 4202 1410 
Ďakujeme a tešíme sa na spoločné akcie. 

                                                                     POZVÁNKA                                  

Vzdelávanie21 a Ekovýlety 

pozývajú na 

Prírodovedné bádanie 

v Národnom parku Donau Auen

Pozývame Vás na prírodovedné vzdelávanie v zámku Orth an der Donau – stredisku Národného parku Donau Auen.

Cieľom je ukázať možnosti, ako sa dá realizovať prírodovedné vzdelávanie bádateľskou činnosťou.

                    Dátum 

11.4.2018 odchod z Trnavy

18.4.2018 odchod z Bratislavy

 Program

1.       V zámku Orth an der Donau si pozriete výstavu o Národnom parku Donau Auen. Barokové divadlo – vznik lužného lesa, ortofotomapa oblasti Dunajské lužné lesy na Slovensku a v Rakúsku. Veža s bocianím hniezdom a výstavou.

2.       Na zámockom ostrove si vyskúšate konkrétne bádateľské činnosti, ktoré sa dajú realizovať so žiakmi na exkurzii v tejto oblasti, prípadne sa niektoré námety dajú preniesť aj do vyučovania v škole. Orth an der Donau je 35 km od Bratislavy, k dispozícii sú aj slovenskí sprievodcovia. Najväčšou atrakciou zámockého ostrova je podvodná bádateľňa.

3.       V Marcheggu si pozriete najväčšiu bocianiu kolóniu na stromoch v strednej Európe.

4.       V zámku Schlosshof získate informácie  o nových expozíciách a vzdelávacích aktivitách pre školy. 

Účasť na tejto exkurzii je bezplatná. Účastníci dostanú potvrdenie o účasti.  

Program:
11.4.2018 

8.00 Trnava, Autobusová stanica, odchod do Donau Auen

10.00 Orh an der Donau – prehliadka zámku, veže, zámockého ostrova

10.00 -13.00 prehliadka expozícii Národného parku

12.30 – 13.00 presun do Marcheggu

13.00-14.30 prehliadka bocianej kolónie v rezervácii

14.30-15.00 presun do Schlosshofu

15.00-16.30 prehliadka zámku Schlosshof

16.30 -18.00 návrat  do Trnavy


18.4.2018

8.00 Bratislava, Istropolis, Trnavské mýto, odchod do Donau Auen (resp. Trnava, autobusova stanica)

9.00 Orh an der Donau – prehliadka zámku, veže, zámockého ostrova ( pre skupinu z Bratislavy

9.00 -13.00 prehliadka expozícii Národného parku

13.00 – 13.30 presun do Marcheggu

13.30-14.30 prehliadka bocianiej kolónie v rezervácii

14.30-15.00 presun do Schlosshofu

15.00-17.30 prehliadka zámku Schlosshof

17.30 odchod do Bratislavy


Prihlásenie cez google formulár : https://goo.gl/forms/pdM0YDd0dFIGFYqB3 


Vzdelávanie21, vydavateľstvo Patria1
a časopis Rodina a škola 

 vyhlasujú 1. ročník súťaže pre žiacke kolektívy a pedagógov 

pod názvom 

      OBJAVUJEME SLOVENSKO     
 (žiaci píšu učebnicu vlastivedy)

Účasť v súťaži: súťaže sa môžu zúčastniť kolektívy alebo jednotlivci – žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ pod vedením svojich učiteľov. Do súťaže budú zasielať e-mailom spracované materiály v pdf formáte + foto alebo video.

Rozsah písaného textu 2 - 4 strany formát A4.

Adresa na zasielanie

www.office@vzdelavanie21.sk

Štruktúra príspevku bude  podľa učebnice Vlastiveda pre 4. ročník, vydavateľstvo Patria I., s.r.o. rok vydania 2018, autori: M. Nogová a kol.

Súťažný príspevok bude obsahovať názov miesta, kam žiaci pozývajú svojich spolužiakov na expedíciu vo svojom regióne. Podľa toho bude mať názov aj expedícia.

V súťažnom materiáli bude uvedené:

1.  Zdôvodniť, prečo práve toto miesto odporúčame svojim rovesníkom z iných regiónov Slovenska navštíviť, čo je na ňom zaujímavé, čo sa na vybranom mieste dá objavovať alebo skúmať.

2.  Určiť, kde sa miesto nachádza podľa mapy.

3. Vytvoriť opis miesta spolu s fotografiou alebo videom.

Cieľ súťaže: všímať si  svoje okolie, vedieť vyhodnotiť zaujímavé časti svojho regiónu, objavovať zaujímavosti, chcieť  sa zahrať na sprievodcov a predstaviť, čo môžu spolužiaci z iných častí Slovenska navštíviť. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju a orientovať sa na nej.

Vyhodnotenie a ocenenie súťažiacich: Víťaza, resp. viacero kolektívov a ich pedagógov, ktorí pripravia zaujímavé expedície do svojich regiónov odmeníme exkurziou do vybraného miesta na Slovenska, naučíme ako robiť videa na youtube, odmeníme knihami a ďalšími zaujímavými cenami.

Zo všetkých materiálov, ktoré získame zo škôl, vytvoríme školskú vlastivedu, ktorej autormi budú žiaci so svojimi pedagógmi.

Viac informácií bude na www.vzdelavanie21.sk a v časopise Rodina a škola

Samotná súťaž začne od septembra 2018, keď budú na škole učebnice Vlastiveda pre 4. ročník. Dovtedy je možné pripravovať si materiál, fotky, videá. Už teraz je možné sa aj prihlásiť a s prihlásenýmii školami budeme komunikovať a zasielať im materiály.

Od januára do septembra budeme v časopise Rodina a škola a na webovej stránke www.vzdelavanie21.sk uverejňovať materiály k súťaži.  

Pre súťažný príspevok je možné sa inšpirovať učebnicou Vlastiveda pre 4.ročník, ktorú pripravuje vydavateľstvo Patria, spol. s r.o., vyšla úspešne z verejnej súťaže na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Učebnica má motto: TOTO JE MOJA UČEBNICA O SLOVENSKU A TEŠÍM SA NA EXPEDÍCIE PO SLOVENSKU.

prihlásiť sa môžete cez google formulár 

https://goo.gl/forms/XPy46pVADQuGwmQd2

alebo na mailovú adresu: office@vzdelavanie21.sk


NOVINKY ZO SVETA VZDELÁVANIA

Informácia o seminári k učebniciam
vlastivedy pre základné školy

Vydavateľstvo PATRIA1

Semináre sa uskutočnili od 9.1.2018 do 12.1.2018 v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre a Žiline. 
Na seminári sme predstavili najmä učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, jej koncepciu. 
ďakujeme pedagógom za podnetné pripomienky, ktoré pomôžu vylepšiť učebnicu. 
Tešíme sa na ďalšie spoločné semináre.

Nová učebnica Vlastiveda pre 4. ročník
 

Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ, ktorú pripravuje vydavateľstvo Patria, spol. s r.o., vyšla úspešne z verejnej súťaže na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Učebnica má motto: TOTO JE MOJA UČEBNICA O SLOVENSKU A TEŠÍM SA NA EXPEDÍCIE PO SLOVENSKU.

Je koncipovaná ako pracovná učebnica, akceptuje myšlienku aktívneho učenia sa žiakom.

Autori učebnice: Mária Nogová a kol. 

http://www.patria1.sk/

„Toto je moja učebnica o Slovensku“ znamená, že zo strany žiaka ide o jeho poznávanie danej témy a rozvíjanie kľúčových kompetencií. Takto koncipovaná pracovná učebnica podporuje nové trendy vzdelávania, individuálne učenie, objavné vyučovanie, objektové vyučovanie, bádateľsky orientované vyučovanie.

Hlavné koncepčné prvky, ktorými sa snažíme dosiahnuť hlavnú myšlienku aktívneho učenia sa:

1.     Je písaná v prvej osobe jednotného čísla tak, aby žiak mohol povedať: je to moja učebnica, ja rozmýšľam nad textom, mám otázky, chcem vedieť, spýtam sa, zapíšem, vymyslím príbeh, odfotím, nakreslím mapku zastávok expedície

2.     Využitie nových technológii bude realizované v učebnici prostredníctvom QR kódu, ktorý prepája textovú učebnicu s videom, čím sa učebnica stáva interaktívnou. 

3.     Učebnica podporuje objavovanie a bádanie. Ponúka úlohy, ktoré vedú žiaka k formulovaniu otázok, ktoré by položil vedcom, 

4.     V učebnici budú aj návrhy na projekt, ktoré môže realizovať celá trieda

5.  Úlohy sú zamerané na učebné štýly podľa Howarda Gardnera Náročnosť úloh zodpovedá jednotlivým úrovniam revidovanej Bloomovej taxonómie, najmä na tvorivosť, hodnotenie, analýzu.

6.     Deduktívny aj induktívny spôsob vyučovania

V jednotlivých témach sa strieda deduktívny aj induktívny spôsob vyučovania. 

7.     Obrázky sú využívané ako realistické fotky s komentármi.

8.     Texty a úlohy rozvíjajú čitateľskú gramotnosť, čítanie súvislých textov, ale aj nesúvislých s tvorbou grafov na základe výsledkov z ankety. Zároveň rozvíjajú aj matematickú a prírodovednú gramotnosť prostredníctvom pokusov.

9.     V učebnici sú odkazy na webové stránky, sú uvedené možnosti prepojenia s videom, webové stránky na satelitné mapy cez Google Earth

10.  Motivácia je realizovaná v závere každej témy tak, že pozýva žiakov riešiť nejaký problém na ďalšiu hodinu a


METODICKÝ DEŇ PRE PEDAGÓGOV

100 ROKOV OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Uskutočnil sa 30.11.2017  14.00 h -17.00 h na Bratislavskom hrade
Program
1. Projekt 100 rokov Československa v našej škole. Rozprávame rodinné príbehy - informácie o súťaži, do ktorej sa môžu zapojiť školy. 
2. Školy ako súčasť projektu. Ako je možné prepojiť predmety z minulosti do súčasného života vo vyučovaní. Workshop modelovej súťaže. 
3. Komentovaná prehliadka výstavy REKLAMA A OBCHOD 1918-1948 s autormi výstavy.
IMG_20171130_150214jpg
IMG_20171130_151628jpg

Nové

Získali sme grant Hlavného mesta Bratislava z grantového systému ARS BRATISLAVENSIS s témou 

QUESTING V BRATISLAVE 

Tešíme sa v januári na pedagógov pri hľadaní pokladu na zaujímavých miestach Bratislavy.

Vzdelávanie21 finančne podporilo vydanie publikácie 

                                           

       Mária Terézia a Bratislava

TLAČOVÁ SPRÁVA 

môžete si ju prečítať v časti Mária Terézia 1717-2017


Uskutočnil sa 

28.11. 2017


SEMINÁR

NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

A EURÓPSKE NARIADENIE GDPR


Európske nariadenie  o ochrane osobných údajov začne platiť od 25.5.2018 vo všetkých členských štátoch EÚ. 

Viac k tejto téme nájdete v archíve 

Odborná pomoc pri tvorbe atestačnej práce

 26.11.2017 sa ukončil 
Trojdňový seminár pre pedagogických zamestnancov

  • učitelia materských škôl 
  • vychovávatelia 
  • špeciálni pedagógovia

Seminár bol zameraný na celý proces tvorby atestačnej práce. Učitelia  sa naučili ako  napísať dobrú atestačnú prácu pod vedením skúsených lektorov.Snmka1JPG

Seminár 23.10.2017 Mária Terézia a Bratislavský hrad  v rámci riešeného projektu: Mária Terézia 1717-2017 
MT1jpg


Ukončené 

Seminár pre pedagogických zamestnancov (vychovávateľov a špeciálnych pedagógov) a odborných zamestnancov s názvom

ODBORNÁ POMOC PRI TVORBE ATESTAČNEJ PRÁCE


20. - 22. október 2017
Miesto Hotel Eminent, Zlaté Moravce

Zúčastnilo sa 37 pedagógov 

AKTUÁLNE RIEŠENÉ GRANTY

Objavujme Bratislavu

Projekt podporený Grantovým programom Ars Bratislavensis


Mária Terézia

Projekt podporený Grantovým programom Ars Bratislavensis

Cieľom projektu je  vytvorenie portfólia metodických materiálov k osobnosti Márie Terézie, využiteľných pri práci s pedagógmi, žiakmi a rodičmi. Na projekte spolupracujeme s Historickým múzeom SNM.

V októbri 2017 zorganizujeme spolu s Historickým múzeom SNM metodický deň pre učiteľov na tému: Bratislava a Mária Terézia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.