Aktuality

Dôležité informácie

Aktuality z procesu tvorby kurikulárnych zmien

Pozrite si prezentácie z infoseminárov

Na stránke vzdelavanie21.sk pribudla nová podstránka v sekcii “O zmenách vo vzdelávaní”, kde nájdete prezentácie so sprievodných slovom. Denisa Šukolová, vedúca oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien NIVaM, vás prevedie implementačnými krokmi

Čítať viac »

Spúšťame podcast Vzdelávanie 21

Pod názvom “Vzdelávanie 21” prebieha na Slovensku príprava a implementácia nových cieľov, obsahu a foriem vzdelávania. Komplexné zmeny majú otvoriť základným školám príležitosť učiť moderne a s ohľadom na potreby

Čítať viac »

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku