Benefity pre rodičov

Budúcnosť

Digitálne zručnosti tvoria základ pre úspešné uplatnenie na trhu práce. Cieľom zmien je, aby škola dala každému dieťaťu možnosť vzdelávať sa s využitím najmodernejších technológií.

Rozvoj potenciálu

Do školy s úsmevom a radosťou. Deti milujú zážitky a prostredníctvom nich si aj veci najlepšie zapamätajú. Spoznať svet sa dá aj vďaka objavom, experimentom a vlastnej skúsenosti. Aj toto prináša zmena v spôsobe rozvoja potenciálu každého žiaka.

Aktívna škola

Aj šport a zdravá výživa patria do školy.

Zmeny nastanú aj v tom, že deti dostanú oveľa viac priestoru a možností pre aktívne trávenie času počas školy. Zásady zdravej životosprávy sa stanú súčasťou tém učiva na rôznych predmetoch.

Prístup

Moderné školské štandardy Vzdelávania 21. storočia pripravia deti premýšľať a konať na základe získaných vedomostí a znalostí. Zníži sa kvantita učiva v prospech zvýšenia kvality učiva.

Prevencia

Škola bude miestom, ktoré pripraví deti aj na nástrahy virtuálneho sveta. Naučí ich ako sa majú bezpečne a zodpovedne pohybovať v digitálnom prostredí. Zmena smeruje k zvýšeniu sebadôvery deti, čo prispeje aj k prevencii šikany. 

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku