Školy v postupnom zavádzaní nového ŠVP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zverejňuje zoznam základných škôl, ktoré budú zavádzať nový štátny vzdelávací program od septembra 2023. Expertný tím, v ktorom bolo zastúpené aj MŠVVaŠ a NIVaM vyberal školy podľa viac ako desiatich kritérií. Pre vysoký záujem sa rezort rozhodol v prvom roku zavádzania zapojiť vyšší počet základných škôl, ako sa pôvodne plánovalo.

Riaditelia a riaditeľky mohli prostredníctvom online formulára na stránke vzdelavanie21.sk prihlásiť svoju školu v čase od 20. februára do 3. marca 2023. Túto možnosť využilo celkom 109 základných škôl, 98 z nich prejavilo záujem o zapojenie už od nasledujúceho školského roka 2023/2024. Všetky prihlášky splnili základné podmienky.

Podpora pre školy, ktoré budú zavádzať nové kurikulum od septembra 2023, bude zahŕňať metodické a didaktické usmernenia pri tvorbe školských vzdelávacích programov, mentoring a ďalšie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a manažment školy.

 

Prehľad kritérií

Cieľom nového kurikula základného vzdelávania je zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre všetkých žiakov a žiačky. Aj preto bol pri výbere kladený vysoký dôraz na rôznorodosť prvej skupiny základných škôl. Zohľadnené boli kritériá:

  • Aby školy boli rozložené rovnomerne v krajoch (v rámci tohto kritéria sa prítomní zhodli na počte 32 škôl, aby každý kraj mohol mať 4 zaradené školy).
  • Aby školy boli rozložené v rámci krajov do viacerých okresov. Aby boli zastúpené aj mestské školy, aj školy z menších obcí.
  • Aby boli zastúpené aj súkromné školy aj cirkevné školy.
  • Aby podiel neplnoorganizovaných škôl bol aspoň 25% (korešponduje s počtom neplnoorganizovanýchý škôl v SR).
  • Aby v okrese školy bolo alebo od 1. 9. 2023 bude zriadené RCPU.
  • Aby školy boli rozdelené rovnomerne medzi regionálne centrá podpory učiteľov RCPU (na jedno RCPU pripadajú jedna alebo dve školy). Ak jedno RCPU musí mať viac škôl, tak uprednostňujeme RCPU, ktoré vzniklo už v septembri 2022.
  • Aby boli zastúpené školy so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia.
  • Aby boli zastúpené aj školy s vyučovacím jazykom maďarským.
  • Aby boli zaradené školy, ktoré sú v pilotnom overovaní vzdelávacích cyklov, išlo o overovanie dodatku č. 8 Štátneho vzdelávacieho programu.
  • Aby boli zapojené angažované školy.
 

Zápisnica z výberu škôl registrovaných do postupného zavádzania nového Štátneho vzdelávacie programu

Otvoriť dokument

 

Ďalšie kolo prihlasovania

Ďalšia registrácia základných škôl, ktorá bude mapovať záujem o vstup do postupného zavádzania štátneho vzdelávacieho programu v školskom roku 2024/2025, prebehne na jeseň 2023. V postupnom zavádzaní nového štátneho vzdelávacieho programu je v pláne v septembri 2024 zapojiť 100 až 200 škôl (školy sa už nebudú vyberať, registrácia bude dobrovoľná) a v roku 2025 by mala byť zapojená už tretina základných škôl na Slovensku. Celoplošne bude nový štátny vzdelávací program zavedený na všetkých školách od školského roka 2026/2027.

Zoznam škôl, ktoré budú od šk. roka 2023/2024 postupne zavádzať nové ŠVP

Názov školyMesto/
obec
Typ* Počet žiakovZriaďovateľ
PNmesto/obecsukromný zriadovateľcirkev
Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadanímBratislava II10199010
Základná škola SokolíkovaBratislava IV10628100
Súkromná základná škola EdulienkaBratislava10148010
Základná školaLozorno10325100
Evanjelická základná školaPalisády, Bratislava10158001
Základná školaPlavecký Štvrtok10179100
Základná školaTrebatice0148100
Základná škola Jana Amosa KomenskéhoSereď10584100
Základná škola s materskou školou, I. KraskuTrnava10235100
Súkromná základná škola BESSTTrnava10375010
Základná škola s VJM - AlapiskolaZlaté Klasy10173100
Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu Nitrianske Sučany0150100
Základná škola Štefana ZávodníkaPružina10247100
Súkromná spojená škola, M.FalešníkaPrievidza10198010
Základná školaSkýcov1092100
Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s VJMZlatná na Ostrove10159100
Základná škola, Nábrežie mládeže 5Nitra10852100
Základná škola s materskou školou Viliama ZáborskéhoVráble10233100
Základná škola s materskou školouZubrohlava10422100
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27Martin10691100
Základná škola s materskou školou Rudolfa DilongaTrstená10264001
Základná škola Františka HrušovskéhoKláštor pod Znievom10256100
Základná škola s materskou školou Alexandra VagačaDetva10202100
Základná škola s materskou školouBrehy10162100
Spojená školaPohronská Polhora10230100
Základná škola s materskou školouBadín10375100
Základná škola s VJM Čakanovce (okr. Lučenec)0150100
Súkromná základná škola u FilipaBanská Bystrica10214010
Základná škola s materskou školouKokava nad Rimavicou10238100
Súkromná základná škola ZaježováPliešovce0124010
Základná školaUzovské Pekľany 0164100
Základná školaSveržov0144100
Základná škola s materskou školouPoloma 0134100
Základná školaRokycany0173100
Súkromná základná škola, Tr.SNP 104Košice10150010
Základná školaBystrany10605100
Základná škola s materskou školou VlachovoVlachovo0129100
Základná škola, Pionierov 1Rožňava10629100
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava ŠtefánikaBudimír10574100

* Typ školy:

P – plnoorganizovaná

N – neplnoorganizovaná

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku