Register recenzentov edukačných publikácií

Register recenzentov je zoznam odborníkov a odborníčok, ktorí sú oprávnení posudzovať kvalitu, odbornú, didaktickú a jazykovú správnosť edukačných publikácií a ich súlad s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

Na prihlásenie sa je potrebná rôzna kvalifikácia, a to v závislosti od konkrétneho typu publikácií, ktoré by uchádzač posudzoval. 

Kritériá a potrebné dokumenty

V prípade vášho záujmu o zaradenie do Registra recenzentov edukačných publikácií je potrebné:

• spĺňať kritériá pre výber recenzentov,

• vyplniť registračný formulár a v ňom poskytnúť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,

• zaslať životopis vo forme EUROPASS (možné vytvoriť tu: https://europass.europa.eu/sk ) a sken dokladov o najvyššom dosiahnutom pedagogickom vzdelaní (v prípade posudzovania edukačných publikácií v jazykoch národnostných menšín – doklad o dosiahnutom vzdelaní v jazyku národnostnej menšiny) na e-mailovú adresu: register@nivam.sk.

Po kontrole zaslaných dokladov a formulára každému uchádzačovi príde informácia o zaradení alebo nezaradení do Registra recenzentov edukačných publikácií.

Viac informácií 

Edukačné publikácie – ŠPÚ (statpedu.sk)

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku