Séria inšpiratívnych príbehov: Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

Vzdelávať deti pre dnešný svet. To je cieľom prijatej kurikulárnej reformy. Prvých 39 škôl už začalo vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Mnohé školy však už učili moderne a inovatívne skôr, ako rezort školstva prijal novú reformu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pre vás pripravilo sériu videí s inšpiratívnymi príbehmi zo života týchto škôl. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako sa dá vzdelávať inak. 

Základná škola v Kokave nad Rimavicou

Pozrite sa spolu s nami za dvere školy v Kokave nad Rimavicou. Prezradíme vám, že pred rokom ešte netušili, že nájdu odvahu začať učiť podľa nového kurikula ako prvá z okolitých škôl. Základná škola v Kokave nad Rimavicou je ukážkovým príkladom toho, ako sa dá malými zmenami dosiahnuť veľký úspech.

Základná škola v Považskej Bystrici

Druhá zo série sa nám predstaví cirkevná základná škola v Považskej Bystrici, ktorá už pre šiestimi rokmi zaviedla zmeny zo svojej vlastnej iniciatívy. V škole využívajú vysoko efektívne učenie. U žiakov a žiačok sa snažia rozvíjať celoživotné zručnosti a pripravujú ich na reálny život za bránami školy. Zhodujú sa teda s cieľom prijatej kurikulárnej reformy, ktorý je nastavený jasne – vzdelávať deti pre dnešný svet.

Základná škola u Filipa

Súkromná škola u Filipa v Banskej Bystrici patrí medzi prvých 39 škôl, ktoré učia svojich prváčikov a prváčky po novom. Vyučovanie na škole prepája vzdelávacie oblasti naprieč rôznymi predmetmi. 

Na tejto základnej škole ešte pred zavádzaním kurikulárnych zmien z plánu obnovy spoločne nastavili systém učenia bez rozvrhu a klasických známok. Žiakov a žiačky hodnotia na základe spätnej väzby a slovného hodnotenia, ktoré má vopred dané kritériá.

„Myslím si, že reforma, ktorou teraz prechádzame, by mala byť prirodzená pre každú školu, pretože každá škola je na ceste. A cesta je zmena,“ povedala Eva Lašová, riaditeľka školy.

Spolupráca školy a RCPU

Komu je určená pomoc z Regionálnych centier podpory učiteľov a kto ju poskytuje?

Pokračujeme v sérii inšpiratívnych príbehov priamo zo škôl. V nasledujúcom sa dozviete viac o Regionálnych centrách podpory učiteľov (RCPU), ale aj o tom, čo inšpirovalo riaditeľku základnej školy stať sa mentorkou v regionálnom centre. 

Povieme vám, kto sú mentori a mentorky v týchto centrách, a akým spôsobom sa vedia učiteľky či učitelia dostať k pomoci z RCPU.

Základná škola v Zlatnej na ostrove

Viete, čo v praxi znamenajú vzdelávacie cykly? Pokračujeme v sérii inšpiratívnych príbehov priamo zo škôl. Tento raz sa pozrieme na základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove, v ktorej rozdelili učivo vzdelávacieho cyklu do ročníkov s ohľadom na ciele školy a potreby žiakov a žiačok. „Učiteľ má slobodu vybrať si tú cestu, ktorá je lepšia pre jeho žiakov,“ hovorí riaditeľka Kornélia Várady.

Vo videu sa dozviete aj to, ako sa na základnej škole osvedčilo zavedenie cyklov. A vypočuť si môžete aj názory na reformu od učiteľov a učiteliek a rodičov.

Základná škola v Rožňave

Počuli ste už o škole bez zvonenia? Pozrite si s nami ďalší inšpiratívny príbeh zo života škôl. 

Kurikulárna reforma priniesla školám aj možnosť rozdeliť si vzdelávacie ciele podľa vlastných priorít. Základná škola v Rožňave si pre svojich prvákov a prváčky nastavila týždenné ciele, ktoré chce dosiahnuť v jednotlivých predmetoch. Vyučovanie na škole prebieha v 90-minútových blokoch. Učiteľky prvého ročníka v nich majú možnosť prelínať medzi jednotlivými predmetmi, a to aj na základe potrieb či sústredenia žiakov a žiačok.

Podpora pre základné školy

„Najväčším benefitom je, že sme ako školy dostali autonómiu a je na nás, akým spôsobom reformu uchytíme,“ povedala Erika Fábiánová, riaditeľka základnej školy v Rožňave.

Ministerstvo dôveruje školám pri zavádzaní zmien, a tie môžu urobiť len učitelia a učiteľky v triedach. Ministerstvo dáva školám potrebnú podporu a slobodu. Škola v Rožňave, ktorá začala učiť po novom, oceňuje na reforme najmä to, že dostali slobodu a možnosť učiť najlepšie, ako vedia. Pretože najlepšie poznajú, čo ich žiaci a žiačky potrebujú.

RCPU v Komárne

Pozrite sa spolu s nami na ďalšiu inšpiratívnu školu. Vo videu uvidíte, ako funguje spolupráca RCPU so základnou školou v Zlatnej na Ostrove. Škola začala od septembra učiť po novom. Učiteľom a učiteľkám pri zavádzaní zmien pomáha tím mentorov a mentoriek v RCPU a NIVAM, ktorí najlepšie rozumejú špecifikám regiónu. Vedia tak adresne a cielene podať pomocnú ruku.

Základná škola v Martine

Viete, ako môže vyzerať personalizované vyučovanie na základnej škole s menším počtom žiakov a žiačok v triede? Pokračujeme v zdieľaní inšpiratívnych príbehov zo slovenských škôl. Tento raz sa pozrieme na súkromnú základnú školu v Martine, kde sa snažia učiť inak. 

„Každý z nás je v niečo najlepší,“ znie vízia školy EduKey v Martine. V škole hľadajú u každého dieťaťa silné stránky a snažia sa ich posilňovať. Je to princíp, ktorý školám ponúka aj kurikulárna reforma.

Základná škola Ľudovíta Fullu v Košiciach a spolupráca s RCPU

V ďalšom videu sa pozrieme na to, akými konkrétnymi krokmi vie mentor z RCPU pomôcť v škole. Výhodami je napríklad to, že učiteľom a učiteľkám naozaj rozumie, keďže aj mentori sú priamo z praxe. Okrem toho pozná špecifiká lokality, pretože je z toho istého regiónu ako učitelia. 

Práca RCPU

Ďalšie inšpiratívne video vám prezradí, aká je pridaná hodnota mentorov z RCPU. Vo videu sa dozviete napríklad to, ako by chceli pomôcť svojmu regiónu Gemer a čo je podľa nich dôležité pre učiteľov a učiteľky.

Základná škola s materskou školou, na Ulici bratrícka v Lučenci

„Škola s úsmevom“ – takto znie vízia základnej školy, v ktorej inklúzia nie je iba pojem, ale hlboko zakorenená DNA. Na reformu nečakali, už sedem rokov z vlastnej iniciatívy zavádzajú inovácie a nové stratégie učenia.

Vo videu uvidíte napríklad aj to, ako funguje ich vlastný bankomat. A tiež sa dozviete, čo na zmenu kurikula hovorí pani riaditeľka Andrea Novotná. Mimochodom ocenená titulom „Učiteľ bez predsudkov“.

Evanjelická spojená škola v Martine

Evanjelická spojená škola v Martine si za svoj hlavný cieľ vytýčila: „Učme deti samostatne myslieť.“

Všetko, čo v škole robia, smeruje k tomu, aby naučili žiakov a žiačky samostatne myslieť na základe hodnôt, vedomostí a dát. Osvedčili sa im tiež myšlienkové rutiny či generatívne témy.

Ako fungujú v praxi sa dozviete vo videu.

RCPU pre regióne Martin a Turčianske Teplice

V ďalšom videu sa pozrieme do regiónu Turiec, v ktorom riaditeľka RCPU prezradila napríklad to, že mnohé školy si ani neuvedomujú, že časť postupov, ktoré využívajú vo vyučovaní, je už súčasťou kurikulárnych zmien.

RCPU pomáha učiteľom na základe rozhovorov a analýzy lepšie porozumieť, čo už dnes robia dobre a ako sa môžu posunúť ďalej. Spoločne vedia prekonať aj strach a obavy z toho, aby neurobili krok vedľa.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku