Pozrite si videá zo škôl, na ktorých sa konal EDUKAfest

23. mája 2024 sa otvorili dvere na 12 školách, ktoré od minulého septembra implementujú nové kurikulum. Pozrite si krátke videá z jednotlivých škôl.

Riaditeľky a učiteľky v jednotlivých školách odpovedali napríklad na to, aké sú ich doterajšie skúsenosti s postupnou implementáciou kurikulárnych zmien, aké benefity podľa nich tieto zmeny prinesú žiakom a žiačkam a čo sa na ich škole od septembra 2023 zmenilo.

Základná škola s materskou školou Zubrohlava

Základná škola s materskou školou M. Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským

Základná škola s materskou školou, Ivana Krasku 29, Trnava

Súkromná základná škola BESST

Základná škola Jana Amosa Komenského

Základná škola Pionierov 1, Rožňava

Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin

Základná škola s materskou školou Kokava nad Rimavicou

Základná škola Františka Hrušovského

Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika

Škola u Filipa, Základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku