Prednášky z konferencie: Prvé skúsenosti škôl s postupným zavádzaním nového kurikula

Od septembra 2023 učí po novom 39 základných škôl. Ich riaditeľov a zástupcov sme pozvali na konferenciu Prvé skúsenosti škôl s postupným zavádzaním nového kurikula, ktorá sa uskutočnila 6. a 7. decembra.

Hlavnou témou dvojdňového programu bolo predstavenie prvých výsledkov a skúseností so zavádzaním nového ŠVP priamo od riaditeľov, pedagógov a odborníkov z praxe. 

Pozrite si inšpiratívne videá z prednášok a nahliadnite do prvých skúseností s postupným zavádzaním nového kurikula, nechajte sa nadchnúť pre zmeny alebo si vypočujte rady o tom, ako nevyhorieť v pozícii lídra, či aké nás čakajú zmeny v príprave učiteľov a mnohé iné. 

Úvod konferencie​

Vízia, misia a hodnoty školy – Vladimír Burjan

Ako nadchnúť iných pre zmeny – Dušan Jaura

Ako nadchnúť iných pre zmeny – Erika Fabiánová, Základná škola, Pionierov 1, Rožňava

Ako byť lídrom sebe a nevyhorieť – Hana Šándorová

Ako byť lídrom sebe a nevyhorieť – Jana Bavoľárová, Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír

Panelová diskusia – Ako začať so zmenami

Diskutujúci: Juraj Hipš, Roman Baranovič, Eva Polláková, Renáta Mračková, Mária Pekárová, Tereza Bořecká,

Moderátorka diskusie: Petra Fridrichová

Dobrá reforma z pohľadu odbornej verejnosti – Katarína Vančíková

Zmeny v príprave učiteľov – Viera Peterková

Zmeny v príprave učiteľov – Jarmila Kmeťová

Reflexia zavádzania ŠVP: príbeh školy – Paulína Krivosudská

Výsledky prvých meraní na zavádzajúcich školách – Nikola Gumanová, Paulína Krivosudská

Využitie potenciálu kriteriálnych testov v škole –Ivana Pichaničová, Lucia Ficová

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku