Ukončená registrácia: Charakter a metakognícia – ako implementovať inovácie do školskej praxe

Odborné podujatie s názvom Charakter a metakognícia – ako implementovať inovácie do školskej praxe sa uskutoční 13. júna 2024 v priestoroch Trnavskej univerzity v Trnave – Aula Pazmaneum, Univerzitné námestie 1.

Podujatie organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s Katedrou pedagogických štúdií, Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Plánované je v čase od 8.00 do 17.00.

Program podujatia je zameraný predovšetkým na inovácie v novom Štátnom vzdelávacom programe (ŠVP) v podobe tzv. nadpredmetových konceptov, ktorých teoretické vymedzenie ako aj implementačné súvislosti chceme diskutovať najmä s učiteľmi a učiteľkami profesijného rozvoja z Krajských pracovísk NIVaM a mentormi a mentorkami z Regionálnych centier podpory učiteľov, ktorí pracujú so školami v implementácii zavádzaných zmien.

Realizované budú prednášky s diskusiami, ale aj praktickými ukážkami, ako s témami pracovať na úrovni škôl, ktoré už nový ŠVP implementujú.

K téme prizývame taktiež autorov vzdelávacích štandardov a kriteriálnych testov a iných odborníkov a odborníčky z rezortu školstva.

Parkovanie zdarma vedľa univerzity je limitované. V prípade naplnenia kapacity je parkovanie možné v blízkosti univerzity za poplatok.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku