Digitálna gramotnosť

Členovia komisie

Meno a priezvisko
1Martin Šechný
2Silvester Buček
3Angelika Forgášová
4Ján Horváth

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku