Spoločne pracujeme na tvorbe vzdelávacích štandardov

V Poprade sa v polovici augusta stretli pracovné tímy ústredných komisií pre vzdelávacie oblasti, odborné skupiny pre prierezové témy, členovia a členky hlavnej koordinačnej skupiny a učitelia a učiteľky profesijného rozvoja.

Odborníci a odborníčky pracujú na tvorbe vzdelávacích štandardov pre základné školy. Spolu vytvárajú nový obsah vzdelávania, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia.

Hlavnou témou diskusií na tomto stretnutí je harmonizácia obsahových a výkonových štandardov tak, aby sa podarilo naplniť ciele kurikulárnych zmien:

> Zlepšenie výsledkov vzdelávania žiakov na základných školách v oblasti gramotnosti
> Prispôsobenie obsahu a cieľov vzdelávania súčasnej spoločnosti a očakávaným zmenám v blízkej budúcnosti
> Zvýšenie citlivosti vzdelávacích programov na konkrétne možnosti žiakov
> Zabezpečenie podnetného vzdelávania pre všetkých žiakov

Ďakujeme všetkým zapojeným za ich odhodlanie spoločne tvoriť lepšie a modernejšie vzdelávanie.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku