28.-29.11. stretnutie riaditeľov RCPU a KP NIVaM

Predmetný súhlas udeľujem na dobu trvania konferencie a následne 3 roky po jej skončení. Dovtedy mám ako dotknutá osoba právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/164348/sk/zakladne-informacie

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku