Podcast o podpore pre školy, ktoré chcú zavádzať nový ŠVP od šk. roka 24/25

Do 19. decembra 2023 je otvorené prihlasovanie pre školy, ktoré majú záujem učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu od septembra 2024. Za prvé dva týždne nezáväznú prihlášku vyplnilo už vyše 200 riaditeľov ZŠ.

Prečo by sa mali nezáväzne prihlásiť už dnes? Akú podporu im pripravuje rezort školstva a kedy sa začne s jej poskytovaním? Viac informácií v rozhovore predstavila Denisa Šukolová a Petra Fridrichová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku