Zachytili ste našu kampaň v médiách?

Pozrite si videá, ktoré vznikli v rámci informačnej kampane ku kurikulárnej reforme. Reforma je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Celý text Komponentu7 “Vzdelávanie pre 21. storočie” nájdete tu: Kvalitné vzdelávanie | Plán obnovy (planobnovy.sk)

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku