Nahliadnite do knižnice tvorcov kurikulárnych zmien

Aké knihy o vzdelávaní, učiteľstve, zmenách, kurikule, školskom prostredí či iných inšpiratívnych témach zo vzdelávacieho prostredia odporúčajú ľudia, ktorí pracujú na reforme?

K marcu – mesiacu knihy sme si pre vás pripravili inšpiráciu na 5 pútavých diel priamo od tvorcov kurikulárnych zmien na základných školách.

1. František Kuřina a Milan Hejný: Dieťa, škola a matematika 

„Aj nematematikár (moja aprobácia je dejepis – filozofia/občianska náuka) z nej pochopí, ako sa rodí poznanie v hlave žiaka. A tiež si môže uvedomiť, aký je rozdiel medzi tým, keď sa poznanie v hlave žiaka narodí, a keď mu je iba odovzdané,“ odporúča Martin Kríž, generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania.

2. John Kotter: Náš ľadovec sa roztápa 

Tip na dielo od Denisy Šukolovej, vedúcej oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien, ktoré podľa jej slov: „Pomôže čitateľovi pochopiť, aké sú jednotlivé fázy zmeny, a tiež dáva praktický návod, ako zmeny realizovať napríklad vo svojej organizácii. Je to útla kniha o riadení zmeny, ktorá je výborne ilustrovaná cez príbeh tučniakov.“

3. Dobromila Nevolová a Jana Nováčková: Rešpektovať a byť rešpektovaný

„Kniha o tom, ako vychovávať, ale neskĺznuť pri tom k trestom,“ opísala svoj výber Gabriela Markusová, projektová špecialistka pre oblasť edukačných publikácií z odboru manažmentu kurikulárnych zmien.

4. Yuval Noah Harari: Sapiens – Stručná história ľudstva

„Autor v knihe prechádza postupne históriou ľudstva a sústredí sa pritom na tri revolúcie, ktoré ľudstvo ovplyvnili – kognitívnu, poľnohospodársku a vedeckú. Knihu čítam, pretože mi pomáha lepšie pochopiť našu spoločnosť a fungovanie ľudí v nej. Ak nemáte radi dlhé knihy, dielo je dostupné aj ako komiks. Výhodou knihy je, že je napísaná veľmi zrozumiteľným a živým jazykom a autor v nej často provokuje naše bežné premýšľanie a názory,“ povedal o svojom výbere Roman Baranovič, riaditeľ Združenia škôl C. S. Lewisa.

5. John Hattie: Preukázateľné učenie: Metodická príručka pre učiteľov

Peter Farárik z odboru podpory formálneho vzdelávania odporúča české vydavateľstvo publishED. „Publikácie, ktoré vydávajú majú potenciál narúšať naše vžité predstavy o kvalitnej škole a o efektívnom učení (sa). Kniha predstavuje výsledky rozsiahlej metaanalýzy, ktorá hodnotila vplyv rôznych faktorov na výsledky učenia. Čo v triede funguje a čo nie? Som si takmer istý, že pri čítaní knihy budete mať nad čím premýšľať,“ povedal o príručke.

bonusový tip s názvom knihy: first six weeks of school

Bonusové odporúčanie:

„Počas ciest po školách som dostal dobrý tip na knihu, ktorú si chcem určite prečítať v budúcnosti. Volá sa First six weeks of school a mala by byť o tom, ako žiakov nastaviť na začiatku každého ročníka na nové úlohy, ktoré pred nimi stoja – a to nielen v oblasti osvojovania si nového učiva z jednotlivých predmetov, ale aj v oblasti práce na sebe, na svojej schopnosti učiť sa, myslieť a konať,“ doplnil Martin Kríž tip zo svojich ciest po 39 školách, v ktorých od septembra 2023 učia po novom.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku