Na Slovensku pribudne 40 regionálnych tímov mentorov, ktorí budú vzdelávať učiteľov

Ministerstvo školstva ohlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy. Ide o vytvorenie regionálnych tímov mentorov, ktorí budú vzdelávať učiteľov. Mentormi budú samotní skúsení učitelia z praxe. Tí budú svojich kolegov oboznamovať s novými učebnými metódami a pripravovať ich na zmeny v obsahu vzdelávania. V prvom kole výzvy bude podporených 16 regionálnych centier.

„Vzdelávanie učiteľov dlho fungovalo len formálne. Často išlo iba o odškrtnutie povinnosti, pričom niekedy vzdelávali aj ľudia, ktorí dlho nepôsobili v praxi. Systém 40 regionálnych tímov mentorov vzdelávanie učiteľov úplne mení. Vyučovať budú samotní skúsení učitelia z praxe, ktorí budú v úzkom kontakte so školami,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Do výzvy na vytvorenie mentorských tímov (alebo tzv. „partnerstiev“) sa môžu zapojiť obce, ktoré zriaďujú školy, vysoké školy, neziskové organizácie, občianske združenie, nadácie, aj účelové zariadenia cirkvi.

Mentorské tímy budú pôsobiť v 40 vybraných regiónoch Slovenska, čím každý tím pokryje približne 2 okresy. V prvom kole výzvy bude podporených 16 takýchto regionálnych tímov. Tímy musia tvoriť zo 75 % aktívni pedagogickí zamestnanci, ktorí majú za sebou minimálne 5 rokov praxe. Zároveň 25 % tímov môžu tvoriť ľudia, ktorí majú skúsenosť s inou formou vzdelávania, napríklad cez občianske združenia.

„Našim cieľom je, aby učiteľov nevzdelávali úradníci, ale skúsení učitelia a ľudia z praxe. Ich úlohou bude rozširovať inovatívne metódy výučby, poskytovať poradenstvo, konzultácie a pripraviť školy na zmeny v učive. Mentori si zároveň ponechajú úväzok učiteľa na kratší pracovný čas, čím aj naďalej ostanú v kontakte s praxou,“ uviedol minister.

V letných mesiacoch prebehne príprava a školenie samotných mentorov a následne od 1.9. začnú mentori pôsobiť priamo na školách v regióne a pripravovať učiteľov.

Ďalšie informácie: Vyhlásenie výzvy „Učitelia pre 21. storočie“

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku