Pozrite si prezentácie z infoseminárov

Na stránke vzdelavanie21.sk pribudla nová podstránka v sekcii “O zmenách vo vzdelávaní”, kde nájdete prezentácie so sprievodných slovom. Denisa Šukolová, vedúca oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien NIVaM, vás prevedie implementačnými krokmi kurikulárnych zmien, ktoré čakajú základné školy. V ďalšej prednáške sa Petra Fridrichová, spoluautorka nového štátneho vzdelávacieho programu, sústredila na východiská zmien.

Prezentácie o implementačných krokoch a východiskách zmien boli súčasťou infoseminárov, ktoré Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizoval v máji a júni 2023. Ich cieľom bolo priblížiť kurikulárne zmeny a implementačný proces odbornej pedagogickej verejnosti. O seminároch v regiónoch sme informovali v tomto článku: Pripravované zmeny v škole predstavíme učiteľom v každom okrese – Vzdelávanie 21. storočia 

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku