Záznamy z online diskusií o zmenách vo vzdelávacích oblastiach

V druhej polovici apríla zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže online diskusie. Autorské tímy nového Štátneho vzdelávacieho programu tu predstavili schválené štandardy pre jednotlivé vzdelávacie oblasti.

Diskusií sa zúčastnili 1240 ľudí, z nich takmer 90 % tvorili učitelia a učiteľky základných škôl. Podujatia hodnotili zúčastnení ľudia veľmi pozitívne.

Vďaka diskusiám a predstaveniu zmien autorskými tímami získali učitelia a učiteľky lepší prehľad o nových vzdelávacích štandardoch. Účastníci a účastníčky ocenili najmä odbornosť vstupov a vysvetlenie zmien na konkrétnych príkladoch.

Celkový postoj tých ľudí, ktorí sa rozhodli vyjadriť spätnú väzbu, je skôr pozitívny a otvorený zmenám. Učitelia a učiteľky vnímajú rezervy v tom, ako sa budú zmeny aplikovať priamo v ich konkrétnej škole.

 

Sme veľmi radi za záujem a otvorenosť odbornej verejnosti. Nový Štátny vzdelávací program otvára príležitosti pre školy učiť moderne a s ohľadom na potreby každého žiaka a každej žiačky. Pozrite si záznamy online diskusií, aby ste sa dozvedeli viac.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku