Mladí ľudia sa môžu stať súčasťou zmien vo vzdelávaní. Hľadáme nový tím do žiackeho poradného výboru

ČO JE ŽIACKY PORADNÝ VÝBOR?

V roku 2021 vznikol na podnet mladých ľudí Žiacky poradný výbor (ŽPV), ktorý pôsobí ako poradný orgán NIVaM pri tvorbe zmien v obsahu vzdelávania na ZŠ. Ide o priame zapojenie mladých ľudí do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.

Prácu ŽPV koordinuje Milan Polešenský z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže spolu so Šimonom Babjakom, ktorý bol v čase vzniku ŽPV mládežníckym delegátom SR pri OSN.

AKO PREBIEHA PRIHLÁSENIE?

Prvým krokom je vyplnenie prihlášky TU.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ?

• Žiaci a žiačky od 6. ročníka druhého stupňa ZŠ a žiaci a žiačky SŠ,

• mladí ľudia, ktorí chcú, aby ich hlas bol vypočutý,

• aktívni žiaci a žiačky, ktorí rozumejú hodnote vzdelania a chcú byť súčasťou zmeny.

AKÉ SÚ ÚLOHY ŽPV?

‎• Pripomienkovať a zdieľať nápady a názory na zadania a výstupy k zmenám vo vzdelávaní,

• vyjadrovať sa k procesom vzdelávania a výchovy v záujme zlepšenia podmienok žiakov a žiačok na školách,

• zlepšovať informovanosť medzi rovesníkmi a rovesníčkami o nadchádzajúcich zmenách a ich dôležitosti.

Propagačný obrázok ku kampani do Žiackeho poradného výboru.

AKÉ SÚ BENEFITY ČLENSTVA VO VÝBORE?

„Dostanete možnosť zastupovať žiakov a hlasovať za svoje záujmy. Získate skúsenosti v oblasti tímovej spolupráce, vedenia stretnutí, presadzovania zmien a riešenia problémov. To všetko je cenné pre osobný aj profesijný rast a môže to pomôcť v budúcnosti. Budujete komunitu na škole, ale najmä máte možnosť ovplyvňovať zmeny a inovácie, ktoré sa týkajú školstva,“ povedala súčasná členka ŽPV Bronislava Koristeková.

KOĽKO ČASU ZABERÁ ŽPV?

Čas nevieme presne odhadnúť, keďže reforma je živý proces. No určite to nebude na dennej, dokonca ani na týždennej báze. Členovia a členky ŽPV budú pozývaní na konferencie, pracovné cesty či neformálne stretnutia (cesta je hradená). Inokedy budeme chcieť názor na nejaký dokument spojený s reformou školstva. Čas, ktorý tomu venujete, bude najmä vo vašej réžii. Ak spravíte základné minimum, budeme radi. Ak budete mať vlastné nápady a chuť robiť viac, budeme tiež radi. Garantujeme, že čas, ktorý venujete ŽPV vám dá mnoho skúseností, kontaktov s rovesníkmi i s autoritami v oblasti školstva a možností do budúcna.

JE POTREBNÝ SÚHLAS RODIČOV?

Pre pokoj v rodine a u nás v práci určite áno. Keďže je súčasťou ŽPV aj cestovanie na konferencie a stretnutia po Slovensku, určite na to budete potrebovať súhlas doma. Rozhodne odporúčame dobre vysvetliť svoju motiváciu nielen nám v NIVaM, no tiež doma rodičom. Ak potrebujete nejaké ďalšie odpovede na vaše otázky, pokojne sa na nás obráťte.

JE POTREBNÉ VEDIEŤ VŠETKO O REFORME ŠKOLSTVA?

Rozhodne nie, ľudí nevyberáme podľa ich odborných vedomostí o reforme školstva. Všímame si ich motiváciu, schopnosť konštruktívne komunikovať a pracovať v tíme. Samozrejme, uvítame, ak budú záujemcovia a záujemkyne ovládať informácie o tom, aké sú hlavné ciele reformy a budú na ňu mať vlastný názor na základe podložených argumentov. Nevyžadujeme však citovanie poučiek a štatistík.

KOĽKO ĽUDÍ BUDE MAŤ TÍM ŽPV?

Maximálne 21 zo základných aj stredných škôl, rovnomerne zastúpených zo všetkých krajov Slovenska.

DOKEDY SA TREBA PRIHLÁSIŤ?

Presne do 29.9.2023 do polnoci.

PLATÍ SA ZA ČLENSTVO V ŽPV?

Iba časom a drahocennými skúsenosťami. Členstvo je, samozrejme, zadarmo.

ČO SPRAVIL KONČIACI ŽPV?

16 končiacich členov a členiek bolo súčasťou viacerých kôl pripomienkovania nového štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP). Ich úlohou bolo zasielať svoje podnety, z ktorých boli niektoré zapracované a budú jeho súčasťou. Mnohé nápady boli veľmi dobre ohodnotené a prijaté medzi autoritami, ktoré zodpovedajú za reformu. Okrem toho sa ŽPV na stretnutiach venoval problematike zlepšovania života mladých ľudí. Výbor konzultoval aj pripravovanú legislatívnu úpravu školských a mládežníckych parlamentov.

SKUTOČNE MLADÝCH ĽUDÍ V ŽPV NIEKTO POČÚVA?

Podľa končiacich členov a členiek rozhodne áno! „Je to príležitosť stretnúť mnoho úžasných ľudí a pocítiť, aké to je, keď vás niekto počúva,“ povedal predseda ŽPV Oliver Kohuth a s jeho názorom súhlasí celý tím. Napríklad aj Timea Kubicová povedala: „Zistíte, že hlasy mladých majú miesto aj vo svete dospelých.“

 

KONTAKT:

INSTAGRAM ŽPV

FACEBOOK ŽPV

E-mail:

• simon.babjak@gmail.com

• lubica.racekova@nivam.sk

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku