Počet Regionálnych centier pre podporu učiteľov sa zdvojnásobí

Na začiatku júla oslávilo 16 Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU) svoj prvý rok fungovania. V novom školskom roku sa k nim pridá rovnaký počet novootvorených centier. Spolu bude teda pre učiteľov a učiteľky k dispozícii už 320 mentorov a mentoriek v 32 centrách v regiónoch. Dokopy je ich naplánovaných 40, zvyšných 8 vznikne v septembri 2024.

Takmer 180 začínajúcich mentorov a mentoriek sa počas augusta pripravovalo na svoju novú činnosť. Súčasťou týždňového školenia v Tatrách bola spoločná diskusia učiteľov, učiteliek, zriaďovateľov a zriaďovateliek RCPU a mentorov a mentoriek z východného Slovenska. Hlavnou témou boli zmeny vo vzdelávaní.

Najdôležitejšou prioritou rezortu školstva je učiteľov a učiteľky v školách pripraviť na nadchádzajúce zmeny a pomôcť im s ich úspešným zvládnutím. „Kurikulárna reforma počíta s novou rolou učiteľa v triede. Ten už nebude len „odovzdávač“ informácií, ale stane sa odborným sprievodcom. Žiakov bude viesť k tomu, aby sa naučili informácie vyhľadať, vyhodnotiť a správne použiť,“ uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Centrá sú prvkom, ktorý zabezpečuje podporu pre učiteľov a učiteľky v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva. Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR tvoria RCPU základňu pre moderné školstvo a prinášajú efektívnu a praktickú pomoc pre všetkých učiteľov základných škôl. Úlohou RCPU je poskytnúť svojim kolegom a kolegyniam – učiteľom a učiteľkám v školách v regióne individuálne poradenstvo a pomoc s prechodom na nové učivo a inovatívne metódy výučby, ktoré nadväzujú na kurikulárnu reformu. V tomto procese je kľúčový mentor, ktorý sa stane ambasádorom moderného školstva vo svojom regióne.

Mentormi a mentorkami v RCPU sa môžu stať pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne základných či stredných škôl. Práca nie je podmienená špecializáciou na daný predmet, no podmienkou je minimálne 5-ročná prax. Ideálnym predpokladom je prirodzené líderstvo. Ľudia pracujúci v RCPU zostávajú naďalej aktívni aj na svojej škole s čiastočným úväzkom (približne 2-3 dni v týždni) a druhú časť pracovného úväzku sa venujú mentorskej činnosti v RCPU.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku