Benefity pre spoločnosť

Inklúzia

Nové štandardy zabezpečia rovnaké možnosti pre každé dieťa z každého regiónu bez rozdielu. Ale zároveň každé dieťa dostane takú podporu, akú si jeho sociálna či fyzická situácia vyžaduje.

Vedomosti

Spoločnosť môže napredovať len vďaka poznatkom a dátam. Škola bude učiť deti rozlišovať dezinformácie a skutočnú pravdu.

Učenie pre prax

Žiaci sa budú pripravovať pre povolania, ktoré dnes poznáme a zároveň tak, aby boli schopní prispôsobiť sa zmenám a výzvam 21. storočia.

Medzinárodná úroveň

Vzdelávanie 21. storočia zvýši šance našich deti uspieť aj na medzinárodnom trhu práce a prinesie prepojenie vedomostí, hodnôt a kultúry vyspelých krajín. 

Kriticky myslieť

Svet sa bude vždy meniť, preto škola nemôže vkladať deťom do hláv iba poučky, ale musí ich naučiť myslieť a vyhodnocovať informácie. Deti sa nebudú učiť kritické myslenie, ale budú sa učiť kriticky myslieť.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku