Video z konferencie: Chceme zmeny, chceme sa učiť

Pozrite si krátky video záznam priamo z konferencie pre školy, ktoré učia po novom. Respondentky z prostredia vzdelávacieho systému nám porozprávali o svojich doterajších skúsenostiach so zavádzaním nového kurikula, a tiež o zmenách, ktoré nás čakajú.

Od septembra 2023 zavádza nové kurikulum 39 základných škôl. Ich riaditeľov a zástupcov sme pozvali na konferenciu Prvé skúsenosti škôl s postupným zavádzaním nového kurikula, ktorá sa uskutočnila 6. a 7. decembra.  

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku