Pokračovanie série videí: Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

Od začiatku školského roka 2023/2024 začalo prvých 39 škôl vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Mnoho škôl na Slovensku však moderne a inovatívne učilo skôr, ako rezort školstva prijal novú reformu. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pre vás pripravilo sériu videí s inšpiratívnymi príbehmi zo života týchto škôl. Druhá zo série sa nám predstaví cirkevná základná škola v Považskej Bystrici, ktorá už pre šiestimi rokmi zaviedla zmeny zo svojej vlastnej iniciatívy. V škole využívajú vysoko efektívne učenie. U žiakov a žiačok sa snažia rozvíjať celoživotné zručnosti a pripravujú ich na reálny život za bránami školy. Zhodujú sa teda s cieľom prijatej kurikulárnej reformy, ktorý je nastavený jasne – vzdelávať deti pre dnešný svet.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku