Pokračovanie série videí 7: Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

„Najväčším benefitom je, že sme ako školy dostali autonómiu a je na nás, akým spôsobom reformu uchytíme,“ povedala Erika Fábiánová, riaditeľka základnej školy v Rožňave.

Ministerstvo dôveruje školám pri zavádzaní zmien, a tie môžu urobiť len učitelia a učiteľky v triedach. Ministerstvo dáva školám potrebnú podporu a slobodu. Škola v Rožňave, ktorá začala učiť po novom, oceňuje na reforme najmä to, že dostali slobodu a možnosť učiť najlepšie, ako vedia. Pretože najlepšie poznajú, čo ich žiaci a žiačky potrebujú.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku