Naštudujte si nový štátny vzdelávací program pomocou modernej webovej aplikácie

Pedagogickej verejnosti je k dispozícií už aj digitálna verzia nového Štátneho vzdelávacieho programu. Vďaka interaktivite je možné ľahšie vyhľadávať výkonové a obsahové štandardy a tiež prierezové gramotnosti.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku