Otvorila sa verejná konzultácia minimálneho učebného výstupu

Minimálny učebný výstup predstavuje základnú úroveň toho, čo má vedieť žiak či žiačka na konci vzdelávacieho cyklu. Dokument sa otvorí verejnej konzultácii od 31. mája do 14. júna prostredníctvom stránky verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk. Minimálny učebný výstup bude súčasťou vzdelávacích štandardov nového Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. Učiteľom a učiteľkám v rámci jednotlivých cyklov a vzdelávacích oblastí […]

D. Bútora: Kurikulárna reforma sa stáva realitou. Schválili sme nový štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil nový Štátny vzdelávací program (ŠVP). Ten je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá sa zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. Od septembra 2023 bude prvých 40 základných škôl vzdelávať svojich prvákov a prváčky podľa nového kurikula. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa nového […]

Vyhodnotenie podnetov z verejných konzultácií nového Štátneho vzdelávacieho programu

V decembri 2022 a vo februári 2023 prebiehali dve verejné konzultácie, ktoré sa týkali nového kurikula základného vzdelávania. Konzultácie boli otvorené širokej verejnosti. Za cieľom efektívneho a prehľadného procesu vytvoril rezort školstva nový online nástroj dostupný na webstránke www.verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk. Po decembrovej konzultácii publikoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) správu z verejnej konzultácie Projektu nového kurikula v cykloch. Tá […]

Úvodné stretnutie základných škôl zapojených do postupného zavádzania

V priebehu apríla zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) stretnutia so 40 základnými školami, ktoré sa rozhodli zapojiť do postupného zavádzania nového kurikula. Mechanizmus podpory v procese zavádzania nového Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) predstavili školám zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ), regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU) a NIVaM. „Pri otvorení prihlasovania nás prekvapil vysoký záujem škôl, […]

Záznamy z online diskusií o zmenách vo vzdelávacích oblastiach

V druhej polovici apríla zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže online diskusie. Autorské tímy nového Štátneho vzdelávacieho programu tu predstavili schválené štandardy pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. Diskusií sa zúčastnili 1240 ľudí, z nich takmer 90 % tvorili učitelia a učiteľky základných škôl. Podujatia hodnotili zúčastnení ľudia veľmi pozitívne. Vďaka diskusiám a predstaveniu zmien autorskými tímami získali učitelia a učiteľky lepší prehľad […]

Zoznam infoseminárov s odkazmi na prihlásenie

V uvedenom zozname sa nachádza prihlasovací odkaz a tiež informácia o tom, ktoré krajské pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) zastrešuje organizáciu daného infoseminára Proces zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní. Prihlasovanie na informačný seminár je podmienené registráciou v centrálnom informačnom systéme NIVaM. Návod na registráciu nájdete tu: https://mpc-edu.sk/pages/manualy/Navod_na_registraciu.pdf Ak máte problém s prihlasovaním […]

Termíny a prihlasovanie na infosemináre realizované v týždni od 2. mája do 5. mája

Už budúci týždeň štartujú prvé informačné semináre, kde sa učiteľská verejnosť môže dozvedieť viac o procese zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní. Krajské pracovisko NIVaM v Nitre zastrešuje tieto semináre: 2. 5. 2023 – Šaľa, odkaz na prihlasovanie: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/4477 3. 5. 2023 – Levice, odkaz na prihlasovanie: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/4478 Krajské pracovisko NIVaM v Banskej Bystrici pripravuje seminár: […]

J. Horecký: Pripravované zmeny v škole predstavíme učiteľom v každom okrese

Rezort školstva predstaví nový štátny vzdelávací program osobne riaditeľom škôl a samotným učiteľom v regiónoch. Osobné stretnutia sa uskutočnia od 2. mája do 23. júna v každom okrese, dokopy je naplánovaných 78 stretnutí. Autori nového kurikula a zástupcovia rezortu školstva predstavia najzásadnejšie zmeny kurikulárnej reformy a proces postupného zavádzania zmien. Pozvánku na osobnú prezentáciu dostali […]

Národný inštitút vzdelávania a mládeže diskutoval o kurikulárnych zmenách s Klubom dekanov fakúlt vysokých škôl v SR pripravujúcich budúcich učiteľov

Na konci marca 2023 sa v priestoroch generálneho riaditeľstva Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) konalo stretnutie s členmi Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl v SR pripravujúcich budúcich učiteľov. Stretnutie otvoril generálny riaditeľ NIVaM prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. príhovorom, kde dekanom a dekankám predstavil poslanie, štruktúru a aktivity inštitútu. NIVaM ako verejná a rezortná organizácia plní úlohy v oblasti predprimárneho […]

Ste učiteľ, učiteľka? Zaujíma vás, ako sa zmení učivo vo vašej vzdelávacej oblasti? Pridajte sa k nám na online diskusie o nových vzdelávacích štandardoch

Čo nájdete na tejto stránke Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravuje online diskusie, kde členovia a členky užších pracovných tímov nového štátneho vzdelávacieho programu predstavia najzásadnejšie zmeny v jednotlivých vzdelávacích oblastiach. Moderované online diskusie budú prebiehať v popoludňajšom čase prostredníctvom platformy MS Teams. Ak máte záujem sa zúčastniť niektorej z diskusií, prihláste sa pomocou priloženého […]