Správa z verejnej konzultácie k projektu nového kurikula v cykloch

Správa z verejnej konzultácie Projektu nového kurikula v cykloch obsahuje najdôležitejšie štatistiky a najzásadnejšie typy pripomienok k predloženému návrhu ŠVP, ktorý bol predmetom verejnej diskusie. Návrhy postupne spracujeme a reakcie vrátane informácie o zapracovaných návrhoch zverejníme do konca februára 2023. Otvoriť správu

Pozrite si záznamy prezentácií o kurikulárnych zmenách z odbornej konferencie NIVAM

V závere novembra 2022 usporiadal Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) odbornú konferenciu. Témou tu boli aj kurikulárne zmeny, ktoré sa budú do roku 2026 postupne implementovať do systému základného vzdelávania. Na konferencii bol tiež oficiálne predstavený proces verejnej konzultácie Projektu nového kurikula pre všetky cykly. V rámci programu odzneli tieto prednášky: Príhovor generálneho riaditeľa […]

Odštartovala verejná konzultácia Projektu nového kurikula pre všetky cykly

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný inštitút vzdelávania sprístupnili na webových stránkach vzdelananie21.sk verejnú konzultáciu  k Projektu nového kurikula pre všetky cykly. Konzultácia je otvorená nielen odborníkom na vzdelávanie, či učiteľom, ale aj širokej verejnosti. Projekt nového kurikula v cykloch nadväzuje na dokument Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania a predstavuje napríklad konkrétne ciele výchovy […]

Ministerstvo školstva vyhlasuje 2. kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“

Narastajúcou globalizáciou, digitálnou revolúciou a v ostatných rokoch aj celosvetovou pandémiou ovplyvnená transformácia spôsobu života a spoločnosti si vyžadujú zmeny aj vo vzdelávaní. Zmeny však musia nastať presadením potrebných systémových úprav pomocou tvorby štátnych politík, nových metodických usmernení a nových vzdelávacích štandardov. Zároveň je potrebné vybudovať aj podporné mechanizmy na implementáciu zmien, spolu s tými, […]

Ponuka programov inovačného vzdelávania a odborných podujatí v nadväznosti na kurikulárne zmeny

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) pripravil pre učiteľov a učiteľky novú ponuku programov inovačného vzdelávania. Ponuka reflektuje víziu a ciele pripravovanej kurikulárnej reformy, ktorá prinesie do základných škôl nový obsah a formy vzdelávania zohľadňujúce potreby 21. storočia. Inovačné vzdelávanie poskytuje učiteľom a učiteľkám na základných a stredných školách inšpiráciu, ako učiť moderne s ohľadom na každé dieťa a jeho potreby.  Rozvoj učiteľov […]

Národný inštitút vzdelávania a mládeže sa pripravuje na podporu učiteľov a škôl pri zavádzaní kurikulárnych zmien

V dňoch 20. až 22. septembra 2022 sa učitelia profesijného rozvoja zišli v Banskej Bystrici, aby spoločne analyzovali prvé skúsenosti z realizovaných odborných podujatí. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) chce prostredníctvom podujatí a programov inovačného vzdelávania priblížiť pedagogickej komunite nové prístupy vo vzdelávaní, ktoré prináša reforma kurikula základného vzdelávania. Podľa zámeru Plánu obnovy a odolnosti vzniká na úrovni krajských pracovísk NIVaM […]

Spoločne pracujeme na tvorbe vzdelávacích štandardov

V Poprade sa v polovici augusta stretli pracovné tímy ústredných komisií pre vzdelávacie oblasti, odborné skupiny pre prierezové témy, členovia a členky hlavnej koordinačnej skupiny a učitelia a učiteľky profesijného rozvoja. Odborníci a odborníčky pracujú na tvorbe vzdelávacích štandardov pre základné školy. Spolu vytvárajú nový obsah vzdelávania, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia. Hlavnou témou […]

Mladí chcú, aby sa v školách hovorilo viac o environmentálnych témach a vzťahovej výchove

Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy sú zapojení aj žiaci a žiačky. Práve ich hlas zastupuje Žiacky poradný výbor (ŽPV), v ktorom všetky kraje Slovenska rovnomerne zastupuje celkom 16 mladých zo základných aj stredných škôl.   Žiacky poradný výbor funguje od roku 2021 ako poradný orgán Národného inštitútu vzdelávania a mládeže pod […]

Pilotné regionálne centrá v Rožňave a Martine majú za sebou prvý rok fungovania

Regionálne centrá podpory učiteľov sú dôležitou súčasťou implementácie pripravovanej kurikulárnej reformy. V septembri 2021 začali svoje pôsobenie pilotné centrá v Rožňave a Martine. Cieľom pilotného projektu bolo otestovať model fungovania podpory učiteľov v praxi. Skúsenosti z ročného fungovania poslúžia ako základ pre fungovanie 16 nových centier, ktoré ponúknu svoje aktivity školám a učiteľom od septembra […]

Pripravujeme seriál video rozhovorov, kde zodpovieme vaše otázky o východiskách zmien v kurikule základného vzdelávania

Dokument, ktorý rámcuje zámer a ciele reformy Vzdelávanie pre 21. storočie, prešiel širokým pripomienkovým procesom. Radi by sme vám Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania po zapracovaní podnetov  predstavili prostredníctvom série video rozhovorov s členmi hlavnej koordinačnej skupiny aj s členmi komisií pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. Rozhovory budeme pravidelne zverejňovať na Youtube, webstránke vzdelavanie21.sk a našich sociálnych sieťach. O zverejnení novej časti vás […]