Posledné dni otvorenej registrácie: EDUKAfest 23.5.2024 – Deň otvorených dverí na školách zavádzajúcich nové kurikulum

Kapacita, ktorú si určili jednotlivé školy je vo väčšine prípadov (9 z 12 škôl) naplnená. Využite preto posledné dni na prihlásenie a zaregistrujte sa na zostávajúce miesta v škole v Kokave nad Rimavicou, v Zubrohlave či v Kláštore pod Znievom. V tomto prípade už nie je nutná požiadavka, aby bol účastník/účastníčka podujatia zo školy prihlásenej do […]

Registrácia: EDUKAfest 23.5.2024 – Deň otvorených dverí na školách zavádzajúcich nové kurikulum

Prihláste sa na EDUKAfest a príďte sa 23. mája pozrieť na ukážkové hodiny, zaujímavé workshopy a diskutovať na dôležité témy priamo do škôl, ktoré implementujú nové kurikulum.  POZÝVAME: Učiteľov a učiteľky prvých ročníkov a supervízorov škôl, ktoré sa prihlásili do zavádzania nového kurikula od septembra 2024. Zoznam registrovaných škôl nájdete TU. INŠTRUKCIE K PRIHLASOVANIU: • […]

Prihláste sa do Registra recenzentov edukačných publikácií

Register recenzentov je zoznam odborníkov a odborníčok, ktorí sú oprávnení posudzovať kvalitu, odbornú, didaktickú a jazykovú správnosť edukačných publikácií a ich súlad s príslušným štátnym vzdelávacím programom. Na prihlásenie sa je potrebná rôzna kvalifikácia, a to v závislosti od konkrétneho typu publikácií, ktoré by uchádzač posudzoval. Aktívna pedagogická prax nie je podmienkou. Potrebná kvalifikácia Pri záujme o posudzovanie edukačných […]

Pozývame vás na EDUKAfest, ktorý sa uskutoční už 23. mája

Príďte sa 23. mája pozrieť na ukážkové hodiny, zaujímavé workshopy a diskutovať na dôležité témy priamo do škôl, ktoré implementujú nové kurikulum. Pre učiteľov a učiteľky prvých ročníkov a supervízorov škôl, ktoré sa prihlásili o podporu pri zavádzaní nového kurikula od septembra 2024 pripravujeme jedinečné podujatie EDUKAfest – festival ukážok kurikulárnych zmien po celom Slovensku. […]

Nahliadnite do knižnice tvorcov kurikulárnych zmien

Aké knihy o vzdelávaní, učiteľstve, zmenách, kurikule, školskom prostredí či iných inšpiratívnych témach zo vzdelávacieho prostredia odporúčajú ľudia, ktorí pracujú na reforme? K marcu – mesiacu knihy sme si pre vás pripravili inšpiráciu na 5 pútavých diel priamo od tvorcov kurikulárnych zmien na základných školách. 1. František Kuřina a Milan Hejný: Dieťa, škola a matematika  „Aj […]

Pozrite si mapu škôl, ktoré sa rozhodli učiť po novom

Ďalších viac ako 400 základných škôl začne od septembra 2024 učiť podľa nového kurikula základného vzdelávania. V aktuálnom školskom roku sa podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učia prváci a prváčky na 39 školách. V interaktívnej mape, ktorú si môžete ľahko zväčšiť (tlačidlom vpravo hore) a vyhľadávať v nej, či v zozname nižšie, nájdete všetky školy, […]

Prebehli prvé stretnutia s viac ako 400 prihlásenými školami

V každom kraji pripravili počas uplynulých týždňov Krajské pracoviská Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (KP NIVaM) a príslušné Regionálne centrá podpory učiteľov (RCPU) prvé stretnutia so školami, ktoré sa prihlásili o podporu pri zavádzaní nového kurikula od septembra 2024. Hlavným cieľom stretnutí bola prezentácia spoločného mechanizmu podpory a konkrétneho plánovania postupu, ako sa pripraviť do nového […]

Návšteva ZŠ Jana Amosa Komenského: kurikulárna reforma v praxi

Na konci februára prebehlo na Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi, ktorá patrí medzi 39 škôl, v ktorých od septembra 2023 učia po novom, výjazdové zasadnutie oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien, ktoré v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM) zodpovedá za kurikulárnu reformu. Zamestnanci a zamestnankyne inštitútu pod vedením vedúcej oddelenia Denisy Šukolovej spolu s riaditeľkou odboru podpory […]

Preštudujte si usmernenie k tvorbe školského vzdelávacieho programu podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie

Usmernenie pre základné školy o postupe pri príprave školského vzdelávacieho programu podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie z 5. marca 2024. Príprava školského vzdelávacieho programu v prvom školskom roku implementácie  Škola pripraví do 31. augusta kalendárneho roku, kedy začína s implementáciou Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie schváleného 31. 3. 2023 (ďalej len „ŠVP ZV“), učebné osnovy a […]

Usmernenie k pozícii supervízora pre základné školy

Usmernenie k pozícii supervízora pre základné školy ktoré sa zapojili do experimentálneho overovania a sú v procese postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie (školy, ktoré učia po novom od septembra 2023) V Bratislave 5. marca 2024 Školám, ktoré sú v postupnom zavádzaní, budú finančné prostriedky na supervízorov pridelené na rok 2024 podľa údajov nahlásených […]