Minimálny učebný výstup, ktorý je súčasťou nového štátneho vzdelávacieho programu, pomôže učiteľom pri hodnotení žiakov

Dodatok o minimálnom učebnom výstupe (MUV) k vzdelávacím štandardom, ktorým sa mení a dopĺňa Štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie, bol na jeseň 2023 schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ). Ide o nový prvok v slovenskom štátnom vzdelávacom programe, rezort preto publikoval aj grafickú verziu dokumentu, ktorá učiteľom lepšie približuje MUV a uľahčuje […]

Podcast o podpore pre školy, ktoré chcú zavádzať nový ŠVP od šk. roka 24/25

Do 19. decembra 2023 je otvorené prihlasovanie pre školy, ktoré majú záujem učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu od septembra 2024. Za prvé dva týždne nezáväznú prihlášku vyplnilo už vyše 200 riaditeľov ZŠ. Prečo by sa mali nezáväzne prihlásiť už dnes? Akú podporu im pripravuje rezort školstva a kedy sa začne s jej poskytovaním? Viac […]

Vypočujte si novú epizódu podcastu Vzdelávanie21

Vypočujte si novú epizódu podcastu Vzdelávanie21, ktorý je venovaný novému kurikulu. V úvode prinášame výber krátkych aktuálnych správ z procesu tvorby a implementácie zmien, na ktorých pracuje NIVaM. S hostkou, Petrou Fridrichovou, sme sa rozprávala o princípoch a hlavných myšlienkach nového kurikula pre základné vzdelávanie. Podcast nájdete v aplikácii Spotify, prehrať si ho môžete aj priamo tu:

Spúšťame registráciu škôl, ktoré vstúpia do zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od školského roka 2024/2025

Od 6.11. 2023 do 19.12. 2023 majú riaditelia na tejto stránke možnosť zaregistrovať svoju školu do procesu zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie od nasledujúceho školského roka. Registrácia je nezáväzná, je však pre MŠVVaŠ SR, NIVaM a RCPU dôležitá z hľadiska kvalifikovaného odhadu finančných a personálnych kapacít so zámerom pripraviť čo najefektívnejšie podporu školám v nasledovnom období. […]

Zverejnili sme vyhodnotenie podnetov a správu z verejnej konzultácie minimálneho učebného výstupu

Minimálny učebný výstup predstavuje takú kvalitatívnu úroveň dosahovaných vedomostí, zručností a postojov žiakov, ktorá im umožňuje získať príslušný stupeň vzdelania a uchádzať sa o pokračovanie vo vzdelávaní na strednej škole a zároveň určuje dolnú hranicu pri hodnotení, ktorá tomuto zodpovedá.   Minimálny učebný výstup jednotlivých vzdelávacích oblastí, rovnako ako vzdelávacie štandardy, je súčasťou nového Štátneho […]

Pokračovanie série videí 10: Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

Aké výhody má slovné hodnotenie? Pozrite sa spolu s nami na ďalší inšpiratívny príbeh zo slovenských škôl. V EduKey v Martine sa vybrali cestou slovného hodnotenia, ktoré vo vyšších ročníkoch dopĺňajú známkou. Učitelia a učiteľky sa snažia podporiť žiakov a žiačky konštruktívnou spätnou väzbou. Tá je pre deti často cennejšia ako známka. „Na to, aby som […]

Pokračovanie série videí 9: Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

Viete, ako môže vyzerať personalizované vyučovanie na základnej škole s menším počtom žiakov a žiačok v triede? Pokračujeme v zdieľaní inšpiratívnych príbehov zo slovenských škôl. Tento raz sa pozrieme na súkromnú základnú školu v Martine, kde sa snažia učiť inak.  „Každý z nás je v niečo najlepší,“ znie vízia školy EduKey v Martine. V škole […]

UZATVORENÁ SÚŤAŽ: Vytvorte maskota kurikulárnej reformy – Kurikulko a Kurikulka vo vašich školách

Nové „kurikulum“ pre základné školy je v súčasnosti často skloňované slovo. Najmä v súvislosti s prebiehajúcimi zmenami v cieľoch, obsahoch a formách vzdelávania na základných školách. Pre širokú verejnosť však ide o veľmi abstraktný pojem. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) sa preto rozhodol vyhlásiť súťaž pre žiakov a žiačky základných škôl, v ktorej budú môcť […]

Pokračovanie série videí 8: Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

Pozrite sa spolu s nami na ďalšiu inšpiratívnu školu. Vo videu uvidíte, ako funguje spolupráca RCPU so základnou školou v Zlatnej na Ostrove. Škola začala od septembra učiť po novom. Učiteľom a učiteľkám pri zavádzaní zmien pomáha tím mentorov a mentoriek v RCPU a NIVAM, ktorí najlepšie rozumejú špecifikám regiónu. Vedia tak adresne a cielene […]

Pokračovanie série videí 7: Vzdelávanie pre 21. storočie v našich školách

„Najväčším benefitom je, že sme ako školy dostali autonómiu a je na nás, akým spôsobom reformu uchytíme,“ povedala Erika Fábiánová, riaditeľka základnej školy v Rožňave. Ministerstvo dôveruje školám pri zavádzaní zmien, a tie môžu urobiť len učitelia a učiteľky v triedach. Ministerstvo dáva školám potrebnú podporu a slobodu. Škola v Rožňave, ktorá začala učiť po novom, […]