Spúšťame registráciu škôl, ktoré vstúpia do zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od školského roka 2024/2025

Od 6.11. 2023 do 19.12. 2023 majú riaditelia na tejto stránke možnosť zaregistrovať svoju školu do procesu zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie od nasledujúceho školského roka. Registrácia je nezáväzná, je však pre MŠVVaŠ SR, NIVaM a RCPU dôležitá z hľadiska kvalifikovaného odhadu finančných a personálnych kapacít so zámerom pripraviť čo najefektívnejšie podporu školám v nasledovnom období. […]