Odborná komisia pre edukačné publikácie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže vymenoval Odbornú komisiu pre edukačné publikácie. Vydavateľstvá, ktoré mali záujem byť informované a spolupodieľať sa na zlepšovaní procesov týkajúcich sa tvorby edukačných publikácií, sa za prizvaných členov mohli hlásiť od 4. do 18. októbra 2023. Aktualizácia členskej základne komisie vychádzala z nového štatútu komisie, ktorý rozširuje možnosti participácie pre vydavateľstvá.

Komisia je poradným orgánom generálneho riaditeľa Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a je zriadená ako súčasť procesov kurikulárnej reformy v rámci Komponentu 7 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. 

Úlohou komisie je:

a) priebežne informovať vydavateľstvá o pripravovaných zmenách súvisiacich s novým kurikulom pre základné školy,
b) oboznamovať vydavateľstvá s procesom posudzovania edukačných publikácií (ďalej len „EP“),
c) pripomienkovať návrhy na zlepšenie procesov tvorby a posudzovania EP,
d) konzultovať sprievodné, metodické materiály a vzdelávacie programy smerujúce k podpore tvorby EP.

Prizvaní členovia sa budú môcť zúčastňovať na zasadnutí komisie a budú informovaní o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom agendy na zasadnutí komisie. Členstvo v komisii je čestné a nezakladá nárok na odmenu.

Štatút Odbornej komisie pre edukačné publikácie

Zoznam stálych členov

RNDr. Gabriela Markusová predseda
Mgr. Natália Priškinová, PhD. tajomník
PaedDr. Roman Baranovič
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
Mgr. Tatiana Priesolová

Zoznam prizvaných členov

Titul pred menomMenoPriezviskoTitul za menomNázov vydavateľstva
PaedDr.MartinaTotkovičováPhD.ABCedu, a.s.
Ing.JánTrubačAGEMSOFT, a.s.
Mgr.ZuzanaKullováAITEC, s. r . o.
Mgr.WalterHirschnerAitec, s.r.o.
PhDr.KristínaHomolováAkčné rodiny, o. z.
PhDr.AnnaOslancováAlbion Books, s.r.o. - dovozca Macmillan Education
Ing.MonikaSobeková MajkováPhD.Cesta k sebe, s.r.o.
JaroslavVerlíkDIGITAL MEDIA
Mgr.MiroslavaBianchi SchrimpelovaDr. Josef Raabe
Ing.PeterŠulejdrewo a srd
Ing.RadovanBenkovskýE - GO, s.r.o.
PhDr.IvanaGregorováPhD.EDUAWEN EUROPE s.r.o.
PaedDr.MonikaReiterováPhD.Expol Pedagogika, s.r.o.
Mgr.MiriamRajnohováHueber Slovensko
PhDr.MarcelaBednárováPhD.IKAR, a.s.
Ing.EvaBrezinováIndícia, s.r.o.
Ing.VieraPamulováIng. Viera Pamulová, Space*Spirit*Soul
Mgr.JanaŠillerováJana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví
Mgr.JankaMišendováKatolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
Mgr.MilinaMuzikářováPhD.Klett nakladatelství
doc., RNDr.PeterBeroPhD.LiberaTerra, s.r.o.
Ing.GrétaKorpádiováMacmillan Education Ltd.
RNDr.AntonMagulaMAPA Slovakia Plus s.r.o.
MatildaBlahováMatilda Blahová -FLP
PhDr.BarnabásAmbrusMMPUBLICATIONS - Elt Slovakia
Ing.DávidVrtaňaPhD.MP Academy
Mgr.ĽubomírLábajOrbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.
PaedDr.DanicaGondováPhD.Oxford University Press, o. z.
IngJaroslavOsterOZ Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu
Mgr.VeronikaTarábkováPedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o.
RNDr.MilošNovákSKABELA s.r.o
Ing.IzabelaHamranováSlovak Ventures s.r.o.
Mgr.MichalTkáčikSlovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Mgr.AndreaTörökováSlovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
Ing.MiroslavTokarčíkTAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.
KatarínaBrňákováTOP1 knihy s.r.o.
Mgr.MartaVarsányiováVARIA PRINT OS s.r.o.
Mgr.LukášZajacvinte
Ing.RastislavSitárVydavateľstvo DON BOSCO
Ing.PeterZimaWintrend, s.r.o.
Mgr. art.IvanŠillerArtD.Superar Slovakia

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku