Človek a svet práce

Členovia komisie Človek a svet práce

Meno a priezviskoAktuálne pracovisko
1Mária Kožuchová, prof. PhDr., CSc.Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
2doc. Ján Stebila, PaedDr., PhD.Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici
3Danka Lukáčová, doc. PaedDr. PhD.Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre
4Zlatica Huľová, doc. PaedDr. PhD.Pf KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1/A, Ružomberok
5Milan Križan, PaedDr.Základná škola s materskou školou, Zborov nad Bystricou
6Ivana Plachá, PaedDr, PhDZŠ s MŠ, M. Nešpora 12/1, 97245 Bystričany
7Erika Szabóová, Ing.Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
8Jana Depešová, doc. PaedDr., PhD.Katedra techniky a informačných technológií, PF UKF v Nitre
9Peter SolárikŠtátny inštitút odborného vzdelávania
10Ing. Mgr. Miloslava Jezná, PhD.neziskový sektor ako aktívna starobná dôchodkyňa
11Jana Verešová, PaedDr., PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
12Patrik ZálešákVeterná 43, 90901, Skalica, Slovensko
13PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela,
15Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16Peter KalčevskýJA Slovensko
17Ing. Beáta Ľubová, PhD.ZŠ s MŠ Rabčice 194
18Mária Kozlíková
19Jana Verešová
20Jana Karľová
21Ladislav OstrohaZdruženie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku