Zdravie a pohyb

Členovia komisie Zdravie a pohyb

Zoznam členov

Meno a priezvisko Aktuálne pracovisko
1 Mgr. Dušan Noga ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
2 Branislav Antala, Doc., PaedDr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
3 prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu
4 Jaroslava Argajová, PaedDr. Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava
5 doc. Dana Masaryková, PhD. Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
6 Miroslav Nemec, doc., PaedDr., PhD. Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Slovensko
7 Monika Popluhárová, PaedDr.
8 Ingrid Ružbarská, doc. PaedDr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
9 Mgr. Dominika Černáková Ministerstvo obrany SR. Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
10 Mgr. Pavol Smutný MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 BA
12 Karol Kučera Národná rada Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1812 80 Bratislava 1
13 Adriana Dostálová
14 Pavlína Nováková
15 Ing. Bc. Marek Žifčák, MPH Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice
na prácu v pracovnej skupine abdikovali
11 Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH Fakulta zdravotníctva, Hrabovská cesta 1A. 034 01, Ružomberok

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku