Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy budú zapojení aj žiaci a žiačky. Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenským inštitút mládeže zriadili nový poradný orgán Žiacky poradný výbor (ŽPV). Celkom 16 žiakov a žiačok zo základných aj stredných škôl rovnomerne zastupuje všetky kraje Slovenska.


Prácu ŽPV koordinuje Milan Polešenský z IUVENTY spolu so Šimonom Babjakom, ktorý je súčasne aj mládežníckym delegátom SR pri OSN.


Abecedný zoznam členov Žiackeho poradného výboru: Adela Ferenčíková, Alexa Čipáková, Alexandra Špaková, Branislav Balušinský, Bronislava Koristeková, Daniel Kurák, Lucia Komorníková, Mária Imrichová, Martin Regenda, Matúš Hlocký, Nikolas Blahušiak, Oliver Kohuth, Richard Miroslav Piterka, Roman Galo, Tatiana Bollová, Tímea Kubicová. 

Ďalšie poradné orgány​