Žiacky poradný výbor

Cieľ a činnosť

Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy sú zapojení aj žiaci a žiačky. Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenským inštitút mládeže zriadili nový poradný orgán Žiacky poradný výbor (ŽPV). Celkom 16 žiakov a žiačok zo základných aj stredných škôl rovnomerne zastupuje všetky kraje Slovenska.


Prácu ŽPV koordinuje Milan Polešenský z IUVENTY spolu so Šimonom Babjakom, ktorý je súčasne aj mládežníckym delegátom SR pri OSN.

 

Členovia

 MenoPriezvisko
1AdelaFerenčíková
2AlexaČipáková
3AlexandraŠpaková
4BranislavBalušinský
5BronislavaKoristeková
6DanielKurák
7LuciaKomorníková
8MáriaImrichová
9MartinRegenda
10MatúšHlocký
11NikolasBlahušiak
12OliverKohuth
13RichardMiroslav Piterka
14RomanGalo
15TatianaBollová
16TímeaKubicová

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku