Žiacky poradný výbor

Cieľ a činnosť

V roku 2021 vznikol na podnet mladých ľudí Žiacky poradný výbor (ŽPV), ktorý pôsobí ako poradný orgán NIVaM pri tvorbe zmien v obsahu vzdelávania na ZŠ. Ide o priame zapojenie mladých ľudí do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.

Prácu ŽPV koordinuje Milan Polešenský z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže spolu so Šimonom Babjakom, ktorý bol v čase vzniku ŽPV mládežníckym delegátom SR pri OSN.

Prvé zloženie výboru tvorilo dokopy 16 žiakov a žiačok zo základných aj stredných škôl s  rovnomerným zastúpením všetkých krajov Slovenska. Po skončení ich 2-ročného funkčného obdobia (2021-2023) sme vyhlásili výberový proces pre nový tím. Prihlásilo sa 126 záujemcov a záujemkýň, z ktorých sme vybrali 21 mladých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti vzdelávania. 

O aktivitách ŽPV vás budeme priebežne informovať.

Prihlás sa do Žiackeho poradného výboru

Najčastejšie otázky

• Žiaci a žiačky od 6. ročníka druhého stupňa ZŠ a žiaci a žiačky SŠ,

• mladí ľudia, ktorí chcú, aby ich hlas bol vypočutý,

• aktívni žiaci a žiačky, ktorí rozumejú hodnote vzdelania a chcú byť súčasťou zmeny.

‎• Pripomienkovať a zdieľať nápady a názory na zadania a výstupy k zmenám vo vzdelávaní,

• vyjadrovať sa k procesom vzdelávania a výchovy v záujme zlepšenia podmienok žiakov a žiačok na školách,

• zlepšovať informovanosť medzi rovesníkmi a rovesníčkami o nadchádzajúcich zmenách a ich dôležitosti.

Čas nevieme presne odhadnúť, keďže reforma je živý proces. No určite to nebude na dennej, dokonca ani na týždennej báze. Členovia a členky ŽPV budú pozývaní na konferencie, pracovné cesty či neformálne stretnutia (cesta je hradená). Inokedy budeme chcieť názor na nejaký dokument spojený s reformou školstva. Čas, ktorý tomu venujete, bude najmä vo vašej réžii. Ak spravíte základné minimum, budeme radi. Ak budete mať vlastné nápady a chuť robiť viac, budeme tiež radi. Garantujeme, že čas, ktorý venujete ŽPV vám dá mnoho skúseností, kontaktov s rovesníkmi i s autoritami v oblasti školstva a možností do budúcna.

16 končiacich členov a členiek bolo súčasťou viacerých kôl pripomienkovania nového štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP). Ich úlohou bolo zasielať svoje podnety, z ktorých boli niektoré zapracované a budú jeho súčasťou. Mnohé nápady boli veľmi dobre ohodnotené a prijaté medzi autoritami, ktoré zodpovedajú za reformu. Okrem toho sa ŽPV na stretnutiach venoval problematike zlepšovania života mladých ľudí. Výbor konzultoval aj pripravovanú legislatívnu úpravu školských a mládežníckych parlamentov.

Pre pokoj v rodine a u nás v práci určite áno. Keďže je súčasťou ŽPV aj cestovanie na konferencie a stretnutia po Slovensku, určite na to budete potrebovať súhlas doma. Rozhodne odporúčame dobre vysvetliť svoju motiváciu nielen nám v NIVaM, no tiež doma rodičom. Ak potrebujete nejaké ďalšie odpovede na vaše otázky, pokojne sa na nás obráťte.

Maximálne 21 žiakov a žiačok zo základných aj stredných škôl, rovnomerne zastúpených zo všetkých krajov Slovenska.

„Dostanete možnosť zastupovať žiakov a hlasovať za svoje záujmy. Získate skúsenosti v oblasti tímovej spolupráce, vedenia stretnutí, presadzovania zmien a riešenia problémov. To všetko je cenné pre osobný aj profesijný rast a môže to pomôcť v budúcnosti. Budujete komunitu na škole, ale najmä máte možnosť ovplyvňovať zmeny a inovácie, ktoré sa týkajú školstva,“ povedala súčasná členka ŽPV Bronislava Koristeková.

Rozhodne nie, ľudí nevyberáme podľa ich odborných vedomostí o reforme školstva. Všímame si ich motiváciu, schopnosť konštruktívne komunikovať a pracovať v tíme. Samozrejme, uvítame, ak budú záujemcovia a záujemkyne ovládať informácie o tom, aké sú hlavné ciele reformy a budú na ňu mať vlastný názor na základe podložených argumentov. Nevyžadujeme však citovanie poučiek a štatistík.

Iba časom a drahocennými skúsenosťami. Členstvo je, samozrejme, zadarmo.

Štatút

Kontakt

Mgr. Milan Polešenský

milan.polesensky@nivam.sk

Šimon Babjak

simon.babjak@gmail.com

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach:

• Facebook 

• Instagram 

 

Členovia a členky ŽPV

MenoPriezvisko
1Ema Slováková
2Lukáš Ševc
3Táňa Peťovská
4Nela Lipšíková
5Lucia Sirágiová
6Valentína Džupková
7Tibor Mitro
8Magdaléna Iľková
9Zina Andruško
10Matej Murárik
11Adam Mišík
12DaryaLiutkevich
13SamuelVaško
14Tatiana Bollová
15Lucia Komorníková
16Martin Daško
17Erik Tupý
18Oliver Antonín
19Vanesa Burdová
20Tatiana Václavová
21Samuel Kucka

Zloženie Žiackeho poradného výboru v rokoch 2021 až 2023.

MenoPriezvisko
1AdelaFerenčíková
2AlexaČipáková
3AlexandraŠpaková
4BronislavaKoristeková
5LuciaKomorníková
6MáriaImrichová
7MartinRegenda
8MatúšHlocký
9OliverKohuth
10RichardMiroslav Piterka
11RomanGalo
12TatianaBollová
13TímeaKubicová
14VladimírIvarg
15ErikaSutorová
16MartinaKameníková

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku