Žiacky poradný výbor

Cieľ a činnosť

V roku 2021 vznikol na podnet mladých ľudí Žiacky poradný výbor (ŽPV), ktorý pôsobí ako poradný orgán NIVaM pri tvorbe zmien v obsahu vzdelávania na ZŠ. Ide o priame zapojenie mladých ľudí do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.

Do prvého výboru sme vybrali dokopy 16 žiakov a žiačok zo základných aj stredných škôl s  rovnomerným zastúpením všetkých krajov Slovenska. 

Prácu ŽPV koordinuje Milan Polešenský z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže spolu so Šimonom Babjakom, ktorý bol v čase vzniku ŽPV mládežníckym delegátom SR pri OSN.

9.8.2023 sme otvorili prihlasovanie do nového ŽPV, keďže súčasným členom a členkám pomaly končí ich funkčné obdobie. Prihlasovanie je spustené do 29.9.2023. Prvým krokom je vypísanie a úspešné odoslanie prihlášky.

Prihlás sa do Žiackeho poradného výboru

Najčastejšie otázky

• Žiaci a žiačky od 6. ročníka druhého stupňa ZŠ a žiaci a žiačky SŠ,

• mladí ľudia, ktorí chcú, aby ich hlas bol vypočutý,

• aktívni žiaci a žiačky, ktorí rozumejú hodnote vzdelania a chcú byť súčasťou zmeny.

‎• Pripomienkovať a zdieľať nápady a názory na zadania a výstupy k zmenám vo vzdelávaní,

• vyjadrovať sa k procesom vzdelávania a výchovy v záujme zlepšenia podmienok žiakov a žiačok na školách,

• zlepšovať informovanosť medzi rovesníkmi a rovesníčkami o nadchádzajúcich zmenách a ich dôležitosti.

Čas nevieme presne odhadnúť, keďže reforma je živý proces. No určite to nebude na dennej, dokonca ani na týždennej báze. Členovia a členky ŽPV budú pozývaní na konferencie, pracovné cesty či neformálne stretnutia (cesta je hradená). Inokedy budeme chcieť názor na nejaký dokument spojený s reformou školstva. Čas, ktorý tomu venujete, bude najmä vo vašej réžii. Ak spravíte základné minimum, budeme radi. Ak budete mať vlastné nápady a chuť robiť viac, budeme tiež radi. Garantujeme, že čas, ktorý venujete ŽPV vám dá mnoho skúseností, kontaktov s rovesníkmi i s autoritami v oblasti školstva a možností do budúcna.

16 končiacich členov a členiek bolo súčasťou viacerých kôl pripomienkovania nového štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP). Ich úlohou bolo zasielať svoje podnety, z ktorých boli niektoré zapracované a budú jeho súčasťou. Mnohé nápady boli veľmi dobre ohodnotené a prijaté medzi autoritami, ktoré zodpovedajú za reformu. Okrem toho sa ŽPV na stretnutiach venoval problematike zlepšovania života mladých ľudí. Výbor konzultoval aj pripravovanú legislatívnu úpravu školských a mládežníckych parlamentov.

Pre pokoj v rodine a u nás v práci určite áno. Keďže je súčasťou ŽPV aj cestovanie na konferencie a stretnutia po Slovensku, určite na to budete potrebovať súhlas doma. Rozhodne odporúčame dobre vysvetliť svoju motiváciu nielen nám v NIVaM, no tiež doma rodičom. Ak potrebujete nejaké ďalšie odpovede na vaše otázky, pokojne sa na nás obráťte.

Maximálne 21 žiakov a žiačok zo základných aj stredných škôl, rovnomerne zastúpených zo všetkých krajov Slovenska.

„Dostanete možnosť zastupovať žiakov a hlasovať za svoje záujmy. Získate skúsenosti v oblasti tímovej spolupráce, vedenia stretnutí, presadzovania zmien a riešenia problémov. To všetko je cenné pre osobný aj profesijný rast a môže to pomôcť v budúcnosti. Budujete komunitu na škole, ale najmä máte možnosť ovplyvňovať zmeny a inovácie, ktoré sa týkajú školstva,“ povedala súčasná členka ŽPV Bronislava Koristeková.

Rozhodne nie, ľudí nevyberáme podľa ich odborných vedomostí o reforme školstva. Všímame si ich motiváciu, schopnosť konštruktívne komunikovať a pracovať v tíme. Samozrejme, uvítame, ak budú záujemcovia a záujemkyne ovládať informácie o tom, aké sú hlavné ciele reformy a budú na ňu mať vlastný názor na základe podložených argumentov. Nevyžadujeme však citovanie poučiek a štatistík.

Iba časom a drahocennými skúsenosťami. Členstvo je, samozrejme, zadarmo.

Štatút

Propagačný obrázok ku kampani do Žiackeho poradného výboru.

Kontakt

Koordinátor ŽPV:

Šimon Babjak

simon.babjak@gmail.com

Koordinátorka komunikačnej kampane:

Ľubica Račeková

lubica.racekova@nivam.sk

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach:

• Facebook 

• Instagram 

Členovia a členky ŽPV

Funkčné obdobie uvedených členov a členiek jeseň 2021 – jeseň 2023.

MenoPriezvisko
1AdelaFerenčíková
2AlexaČipáková
3AlexandraŠpaková
4BronislavaKoristeková
5LuciaKomorníková
6MáriaImrichová
7MartinRegenda
8MatúšHlocký
9OliverKohuth
10RichardMiroslav Piterka
11RomanGalo
12TatianaBollová
13TímeaKubicová
14VladimírIvarg
15ErikaSutorová
16MartinaKameníková

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku