Základné školy, ktoré chcú prvákov vzdelávať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu sa budú môcť prihlásiť od 20. februára

Školy, ktoré majú záujem vzdelávať od septembra 2023 svojich prvákov a prváčky po novom, sa budú môcť do otvorenej výzvy prihlásiť v týždni od 20. februára. Prihlášky bude Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zbierať do 3. marca 2023. Podľa plánov by nasledujúci školský rok malo nový štátny vzdelávací program implementovať 30 základných škôl. Bližšie informácie o výzve a prihlasovací formulár budú zverejnené na webstránke vzdelavanie21.sk.

Aktualizácia 20.2.2023: Spustená registrácia základných škôl, ktoré majú záujem sa zapojiť do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od šk. roka 2023/2024. Bližšie informácie a online prihlasovací formulár: https://vzdelavanie21.sk/registracia-skoly-zavadaznie-noveho-svp/

„K dnešnému dňu môžeme potvrdiť, že sme už predbežne nezáväzne komunikovali s niektorými školami, ktoré prejavili záujem o informácie a účasť na postupnom zavádzaní v septembri 2023,“ hovorí Denisa Šukolová z NIVaM.

Prvé školy, ktoré sa zapoja do postupného zavádzania v roku 2023 budú zverejnené na webstránke vzdelavanie21.sk v polovici marca. Okrem nich bude NIVaM evidovať aj zoznam náhradných škôl pre prípad, ak sa by niektorá z pôvodne vybratých rozhodla do procesu vstúpiť až neskôr.

Pri výbere prvých škôl sa bude postupovať tak, aby boli medzi nimi rovnomerne zastúpené všetky kraje, tiež aj neplnoorganizované školy a školy, s rôznou veľkosťou žiackej populácie.

Aktuálne stále prebiehajú rokovania odborného tímu NIVaM a ministerstva školstva, ktorý pripravuje koncepciu adresnej podpory pre školy zapojené do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu v nasledujúcich troch školských rokoch.

V prvom roku bude súčasťou koncepcie napríklad adresná mentoringová podpora učiteľom, sprevádzanie pedagogického kolektívu pri tvorbe školského vzdelávacieho programu ako aj podpora inovatívnych didaktických prístupov k novému obsahu vzdelávania.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku