Až 160 učiteľov sa môže prihlásiť na novú pozíciu mentora. Zapojiť sa môžu do 29. mája

S prechodom na novú formu vzdelávania po prijatí kurikulárnej reformy pomôžu učiteľom mentori. Ide o novú pozíciu v školstve, ktorú môže vykonávať až 160 záujemcov. Mentorom sa môžu stať učitelia materských, základných či stredných škôl, ktorí môžu naďalej učiť. Prvých 16 Regionálnych centier podpory učiteľov vznikne v septembri. Zriadenie a ich činnosť bude do roku 2025 financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Súčasťou reformy obsahu a foriem vzdelávania je aj vznik regionálnych mentorských centier. Úspech reformy je závislý od zapojenia samotných učiteľov, preto od 1. septembra začne fungovať 16 Regionálnych centier podpory pre učiteľov základných škôl. Ich úlohou bude poskytnúť kolegom – učiteľom individuálne poradenstvo a pomoc s prechodom na nové učivo a inovatívne metódy výučby, ktoré nadväzujú na reformu.

„V priebehu marca nám bolo doručených 24 žiadostí, z ktorých 22 splnilo všetky predpísané podmienky. Odborní hodnotitelia posúdili kvalitu predložených žiadostí. Na základe výsledkov odborného hodnotenia budú 16 žiadateľom poskytnuté prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na zriadenie a činnosť regionálnych centier do roku 2025,“ uviedol Martin Kríž, riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na ministerstve školstva.

Pripravovaná reforma počíta aj s novou rolou učiteľa v triede. Ten už nebude len „odovzdávač“ informácií, ale stane sa odborným sprievodcom. Žiakov bude viesť k tomu, aby sa naučili informácie vyhľadať, vyhodnotiť a správne použiť. Pripraviť učiteľov na túto novú rolu pomôžu práve mentori. Pôsobiť budú v regionálnych centrách a od septembra ich bude 160.

„Z učiteľských konferencií a stretnutí, ktoré roky navštevujem, viem, že na Slovensku máme veľa kvalitných pedagógov. Sú to učitelia, ktorí sú kreatívni, pokrokoví, zavádzajú inovatívne metódy výučby, sledujú trendy vo vzdelávaní a snažia sa stále napredovať. Presne pre takýchto učiteľov je určená pozícia mentora. Chcel by som preto vyzvať všetkých tvorivých učiteľov, ktorí majú vášeň pre zmeny vo vzdelávaní, aby sa prihlásili na voľné miesta mentorov v regionálnych centrách. V tejto pozícii môžu šíriť svoje skúsenosti ďalej a sami môžu prispieť k zmenám v školstve,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  Branislav Gröhling.

Ako sa stať mentorom

O pozíciu mentora sa môžu uchádzať učitelia MŠ, ZŠ alebo SŠ rôznych predmetov, s minimálnou dĺžkou praxe 5 rokov. Ideálnym predpokladom je prirodzené líderstvo. Mentor ostane naďalej aktívny na svojej škole s čiastočným úväzkom (približne 2-3 dni v týždni) a druhú časť pracovného úväzku sa bude venovať mentorskej činnosti. Odhadovaná priemerná odmena mentora je približne 800 – 850 eur/mesačne pri úväzku 18,7 hodiny.

Zoznam voľných pracovných miest je zverejnený na https://www.minedu.sk/data/att/23243.pdf. Výberové konania budú realizovať priamo zriaďovatelia centier v priebehu mája. Úspešní záujemcovia sa v letných mesiacoch zúčastnia úvodného intenzívneho vzdelávania, na ktoré budú nadväzovať ďalšie vzdelávania v priebehu celého školského roka.

Regionálne centrá podpory učiteľov z prvej výzvy začnú fungovať od nového školského roka 2022/2023. Alokovaná suma z Plánu obnovy a odolnosti SR na prevádzku prvých 16 centier je 9 411 400 eur. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov budú vyhlásené ďalšie 2 výzvy na zriadenie podobných regionálnych centier. Konečný počet centier bude 40, celkový počet mentorov bude 400.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku