Hlavné ciele nového štátneho vzdelávacieho programu

Hlavné ciele nového štátneho vzdelávacieho programu 1. Presun ťažiska vzdelávania z odovzdávania vedomostí na rozvoj spôsobilostí žiakov Hlavným cieľom zmeny obsahu vzdelávania je, aby sa vzdelávanie v našich základných školách prispôsobilo potrebám 21. storočia, teda súčasnej aj budúcej spoločnosti a najmä súčasnej generácii detí. Základným princípom zmien je presun ťažiska z odovzdávania vedomostí na rozvoj […]

Hlavné výzvy, na ktoré nový štátny vzdelávací program reaguje​

Hlavné výzvy, na ktoré nový štátny vzdelávací program reaguje Prečo je nevyhnutné urobiť zmeny? 1. Zvýšiť efektivitu nášho vzdelávacieho systému a podpriemerné výsledky žiakov v čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti Na Slovensku venujeme viac ako tretinu času v základných školách výučbe slovenského jazyka a literatúry (čo je viac ako priemer krajín OECD), ale výsledky našich žiakov […]