Maďarský jazyk a literatúra – MUV

Vyhodnotenie pripomienok z verejnej konzultácie

Časť dokumentuPripomienkaBola pripomienka zapracovaná?Dôvod
nezapracovania/Komentár
1.2.1 Maďarský jazyk a literatúra – MUV pre 3. cyklus Iba maďarský jazyk má definované literárne diela. Ostatné jazyky národnostných menšín ani predmet slovenský jazyk a literatúra to nemá. Nedefinoval by som to ani tu.nŠpecifikom vyučovacieho predmetu MJL je, že vzdelávací štandard obsahuje aj vybrané literárne diela z kánonu maďarskej literatúry (vo všetkých existujúcich štandardoch boli vybrané literárne diela uvedené, nakoľko kánon je súhrn najhodnotnejších literárnych diel). Podľa zadania pri tvorbe štandardov mala každá národnostná menšina postupovať podľa svojich osobitostí. A práve kánon literárnych diel je jednou z osobitostí vyučovacieho predmetu maďarského jazyka a literatúry.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku