ZO ŽIVOTA MENTOROV V RCPU: Juliana Perečinská

V školstve pôsobím už 25 rokov. Vďaka mentoringu môžem moje osobné skúsenosti posunúť aj iným kolegom. Môžem byť ich sprievodcom na ceste zmien. Ako obrovský benefit regionálnych centier vnímam to, že sa môžeme ako učitelia a školy v regióne prepájať, zdieľať si dobrú prax a navzájom sa podporovať.

Do 31. 8. 2023 som bola mentorka v RCPU Košice okolie. Od 1. 9. 2023 budem riaditeľkou a zároveň aj mentorkou v RCPU Sabinov.
V okrese Sabinov začnú od septembra učiť po novom dve školy – ZŠ Uzovské Pekľany a ZŠ Poloma. Našou úlohou v centre bude pomôcť učiteľom v okrese s prechodom na zmeny a na samotný nový systém výučby.

Ako vnímam kurikulárnu reformu?
Nielen ako učiteľka ale najmä ako mama dvoch detí očakávam od reformy veľa. Chcem, aby deti chodili zo školy šťastné. Kvalita a hodnoty vzdelávania musia byť zamerané na potreby našich detí. My dnes nevieme, aký svet bude o 10 či 15 rokov. Škola by mala pripraviť deti na život tak, aby boli zručné a spôsobilé pre akúkoľvek profesiu a povolania, ktoré budúcnosť prinesie.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku