„Úlohou nás učiteľov v reforme je byť nositeľmi zmien,“ hovorí držiteľka ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska za rok 2023

Michaela Babejová pôsobí na Základnej škole s materskou školou Milana Rastislava Štefánika v Budimíre pri Košiciach, v ktorej od septembra 2023 začali s postupnou implementáciou nového kurikula. Je učiteľkou prvého stupňa a počas svojich hodín využíva mnohé aktivizujúce prvky, princípy montessori pedagogiky alebo rozvoj emocionálnej inteligencie. „Esenciou kvalitného učiteľa je podľa mňa schopnosť byť ľudským a zároveň s človečinou pracovať, schopnosť vidieť v každom dieťati výnimočnú ľudskú bytosť,“ povedala.

 

Nedávno ste získali ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska za rok 2023, aká motivácia je za vašou prácou?

Mojou hlavnou motiváciou je podpora vzdelávacieho úspechu každého žiaka. Sú mi veľmi blízke princípy montessori pedagogiky a zaujímam sa tiež o rozvíjanie sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie u detí prostredníctvom vysokoefektívneho učenia Susan Kovalikovej. Toto sú oblasti, v ktorých vidím veľký potenciál, a ktorým sa chcem naďalej hlbšie venovať. Napokon, aj neuroveda vraví, že to najdôležitejšie, vďaka čomu sa deti zdravo vyvíjajú, sú kvalitné medziľudské vzťahy. Myslím si, že deti potrebujú byť obklopené láskavými, trpezlivými a dôslednými dospelými. V takomto prostredí sa dokáže naplno rozvinúť potenciál každého dieťaťa. Ak sa dieťa cíti videné, ocenené a prijaté, správa sa rovnako ústretovo a ohľaduplne i k dospelým či rovesníkom.

Som presvedčená o tom, že dobre rozvinuté sociálne zručnosti a emocionálna inteligencia tvoria základ zdravých a kvalitných medziľudských vzťahov, ktoré následne pozitívne ovplyvňujú i akademickú úspešnosť detí a rozvíjanie ich potenciálu.

Škola, na ktorej učíte patrí medzi 39 škôl, ktoré od septembra 2023 implementujú nové kurikulum, čo nové priniesla reforma do vášho učiteľského života? Je niečo, v čom vám pomohla?

Som prvostupniarskou učiteľkou na škole, ktorá je v mnohých oblastiach priekopníckou, a zároveň stojí na pevných základoch tradičných hodnôt, akými sú zodpovednosť, rešpekt, úcta, tolerancia, dôvera, empatia, proaktívny prístup, spoločné hľadanie riešení či kvalitné medziľudské vzťahy. Máme podporujúce vedenie školy, ktoré dôveruje nám učiteľom, našim schopnostiam a profesionalite, čo učiteľovi dáva veľkú mieru slobody.

Na druhej strane určite cítime rovnako veľkú zodpovednosť v tom, aby sme zakaždým hľadali také cesty, ktoré sú v najlepšom záujme žiaka. Toto si, prirodzene, vyžaduje našu odbornosť, prehľad, dobre zvládnuté komunikačné zručnosti, flexibilitu a predovšetkým úprimný záujem a úsilie. Reforma teda podčiarkla to, čomu sa na našej škole už isté obdobie venujeme a v čom sa neustále usilujeme napredovať. Vnímam, že reforma má ambíciu priniesť túto slobodu a zároveň zodpovednosť do každej školy.

Stretli ste sa s nejakými výzvami v rámci zavádzania nového kurikula?

Naša škola sa dlhodobo usiluje vytvárať optimálne podmienky pre zavedenie nového kurikula. K tomuto cieľu vedie dlhá cesta, preto i napriek našej intenzívnej snahe, ktorú neustále vyvíjame, vnímame priestor pre zdokonaľovanie tohto procesu, čo je zároveň i dôvodom zapojenia sa našej školy implementácie nového kurikula už od septembra 2023.

Veľký dôraz kladieme na prepájanie predmetov, učenie v súvislostiach, viaczmyslové vnímanie, implementáciu inkluzívnych stratégií, rozvíjanie životných zručností, zdieľanie dobrej praxe medzi kolegyňami a kolegami, mentoringové rozhovory po návšteve vyučovacej hodiny, otvorenú komunikáciu, participatívne riadenie školy či budovanie školskej komunity na rôznych úrovniach.

Vyzerá to tak, že s myšlienkami, ktoré prináša kurikulárna reforma ste v súlade. Čo by ste poradili iným učiteľom a učiteľkám, ktoré majú obavy a pripravujú sa na prechod na nové kurikulum?

Zmenu vie urobiť každý jeden z nás učiteľov. Zmena je naše rozhodnutie. Už len to, že zaradím týždenne jednu malú drobnosť, ktorú som doposiaľ nerobil, a ktorá prispeje k lepším výsledkom ako v akademickej, tak aj sociálnej či emocionálnej oblastí žiakov, je veľkou zmenou. Ak venujem jednu neformálnu otázku dieťaťu a bežne by som okolo neho iba prešiel, rozvíjam vzájomný vzťah aj to je súčasťou zmeny, alebo keď zdvihnem telefón a zavolám rodičovi, že chcem oceniť jeho dieťa, pretože robí mimoriadne veci. A že telefonát od učiteľa neprichádza iba vtedy, keď sa zaoberáme nejakou nepríjemnou situáciou.

Dôležité je, aby si rodičia spájali učiteľa s pozitívnymi vecami. Esenciou kvalitného učiteľa je podľa mňa schopnosť byť ľudským a zároveň s človečinou pracovať, schopnosť vidieť v každom dieťati výnimočnú ľudskú bytosť.

Ako sa staráte o svoj osobný rozvoj a vašu cestu učiteľky? Kde hľadáte inšpiráciu?

Reforma je podľa mňa okrem iného aj o tom, že pozvem kolegu na otvorenú hodinu a ukážem mu, čo sa mi osvedčilo, v čom sa mi darí, zdieľame si navzájom dobrú prax, aby sme sa vzájomne obohatili. Na druhej strane, vypýtam si od neho konštruktívnu spätnú väzbu, pretože ak mi ju dá, cítim, že mu na mne záleží. Našou úlohou je byť školami, ktoré sú učiacimi sa organizáciami, žiakom ukazovať, že my sami sa chceme posúvať a rásť, a to profesionálne, ale aj osobnostne. Úlohou nás učiteľov v reforme je byť nositeľmi zmien. Preto pravidelne v našej triede vítame návštevy a zároveň sa veľmi rada chodievam inšpirovať ku kolegyniam či kolegom.

Okrem toho sú mi inšpiráciou i samotné deti. Ich nápady, nekonvenčnosť či pohľad na svet.  Kto aplikuje prvky montessori pedagogiky či metodiku vysokoefektívneho učenia Susan Kovalikovej, je deň čo deň svedkom niekoľkých malých zázrakov, ktoré sa mu odohrávajú priamo pred jeho vlastnými očami. Stačí byť len vnímavý a zistíme, koľko inšpirácie nám poskytuje naše okolie.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa motivácie.

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku