Usmernenia MŠVVaM pre školy: organizačné zmeny, súvisiace s reformou základného vzdelávania 

Prečítajte si usmernenie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže pre školy: organizačné zmeny, súvisiace s reformou základného vzdelávania.

Prvé skúsenosti so zmenami v učení už má za sebou 39 základných škôl. Od septembra k ním pribudne ďalších viac ako 400 škôl. Cieľom týchto zmien je pripraviť žiakov na život a výzvy v 21. storočí.

Nový vzdelávací systém prináša aj pozitívne organizačné zmeny, ktoré vo výsledku zlepšia organizáciu práce riaditeľom, ale najmä samotným učiteľom a učiteľkám.

Pracovná skupina, ktorá vytvorila modelové riešenia a praktické usmernenia pozostávala z odborníkov a odborníčok z praxe, akými sú združenia reprezentujúce zriaďovateľov škôl, školské asociácie, združenia a samosprávy, vzdelávanie menšín a relevantné sekcie ministerstva školstva.

Nový systém vzdelávania je postavený na postupnom zavádzaní, takže riaditelia a riaditeľky a samotní učitelia a učiteľky majú čas sa na samotné zmeny pripraviť do roku 2026.

Dokumenty: 

Organizačné zmeny v základných školách.

Modelové riešenia organizačných zmien v základných školách.

SWOT analýza modelových riešení organizačných zmien v základných školách

Ďakujeme, že nám pomáhate vylepšovať našu stránku